RASK OMSTILLING: Når rask omstilling blir den nye normalen er det avgjørende å ha en sømløs flyt av informasjon og data i forsynings- og verdikjeden – fra produktdesign til planlegging og fra overlevering til produksjon. Selskaper som investerer i fleksible forsyningskjeder får en enorm fordel, sier Sascha Kunze i SAP. (Foto: Unsplash)

SAP: Mer må gjøres for å minimere forstyrrelser i forsyningskjeder i 2023

Ifølge den nylig lanserte rapporten fra SAP, Tomorrow's Supply Chain: Disruption Around Every Corner, velger stadig flere bedrifter i Nord-Europa å gjennomgå og vurdere sine forsyningskjeder.

Over halvparten planlegger en større endring i leverandørkjeden de neste årene, og omtrent like mange bedrifter ser på kundenes forventninger rundt bærekraft som en kritisk faktor for driften. Teknologi blir sett på som en nøkkel til å håndtere disrupsjon – og 8 av 10 ønsker å gå fra Just-In-Time tenkning til en Just-In-Case modell. Det skriver SAP i en pressemelding.

Betydelige konsekvenser

Resultatene av rapporten viser at problemer rund forsyningskjedene har vært alvorlige for bedrifter siden begynnelsen av pandemien. En av to virksomheter har blitt holdt tilbake av forsinkelser i produksjon av varer eller levering av tjenester, og av mangel på råvarer (34 prosent). I helsesektoren gjelder det nesten tre fjerdedeler (71 prosent) av bedrifter.

Bedrifter oppgir blant annet at problemene har ført til reduksjon i inntekter (33 prosent), manglende evne til å betale lønn (31 prosent) og husleie (41 prosent), reduksjon i kundemasse (35 prosent) og skadet omdømme (27 prosent).

– Før pandemien ble forsyningskjeden tatt for gitt. Det var en immateriell del av virksomheten som fungerte uten friksjon. Logistikk skapte sjeldent overskrifter, spesielt ikke slik det er nå ved middagsbordet, i forretningsmøter og på sosiale medier. SAP sin nylig lanserte rapport viser at selskaper i Nord-Europa trenger å tenke nytt om sine forsyningskjeder og bygge motstandskraft for å stå imot akutte problemer, sier Sascha Kunze, Head of Digital Supply Chain and Industry 4.0, Northern Europe i SAP, i meldingen.

Rapporten viser imidlertid at mange bedrifter er pessimistiske til når problemene i forsyningskjeden kan løses. Over halvparten (52 prosent) av bedriftene tror at deres nåværende forsyningskjedeproblemer vil fortsette ut 2023. Kun 1 av 10 bedrifter tror utfordringene vil være løst innen slutten av sommeren. Nesten en fjerdedel (21 prosent) av selskapene tror at forstyrrelsene vil fortsette inntil situasjonen i Ukraina er løst.

Den stadig økende inflasjonen gjør også at mange bedrifter, til tross for økte priser på produkter og tjenester, ikke kan dekke de økte kostnadene for leveranser. Ikke bare forbrukere, men også ansatte vil merke konsekvensene av dette. Rapporten viser nemlig at 63 prosent av bedrifter planlegger å fryse kostnader knyttet til lønn og rekruttering, og 51 prosent av bedrifter planlegger kutt. Dette bidrar igjen til å forsterke utfordringen med å rekruttere og beholde ansatte, heter det i meldingen.

Fra Just-In-Time til Just-In-Case

Mens nesten to tredjedeler av europeiske selskaper prioriterer lokale forsyningskjeder, er en fullstendig lokal produksjon urealistisk i dagens sammenvevde verden. Derfor må bedrifter finne den rette balansen mellom å tenke globalt og lokalt. For å forhindre kriser i leverandørkjeden i 2023, ser mer enn 8 av 10 bedrifter et behov for å gå fra å tenke Just-In-Time til en Just-In-Case-modell.

– Bedriftsledere blir konfrontert med at rask omstilling er den nye normalen. Evnen til å reagere på eventuelle forstyrrelser innenfor en finjustert forsyningskjede blir da et konkurransefortrinn i kampen om vekst, forbrukertillit og markedsandeler. Da er det avgjørende å ha en sømløs flyt av informasjon og data i forsynings- og verdikjeden – fra produktdesign til planlegging og fra overlevering til produksjon. Selskaper som investerer i fleksible forsyningskjeder får en enorm fordel, sier Sascha Kunze, i meldingen.