SKUFFET: Norges Blindeforbund har store utfordringer med å finne gode, universelt utformede løsninger. Her ved leder Terje André Olsen (Foto: Blindeforbundet / Tom-Egil Jensen)
SKUFFET: Norges Blindeforbund har store utfordringer med å finne gode, universelt utformede løsninger. Her ved leder Terje André Olsen (Foto: Blindeforbundet / Tom-Egil Jensen)

Blindeforbundet får ikke tak i IKT-systemer

Det er få leverandører som kan levere på universell utforming.

Publisert

Over lengre tid har Blindeforbundet jobbet med å få byttet ulike digitale systemer. Det skulle vise seg å bli en langt større utfordring enn forventet.

– Vi stiller krav til universell utforming av IKT-systemene som våre ansatte og medlemmer skal benytte. Er virkelig systemer med universell utforming en umulighet, spør Anita Bjerknæs, seksjonsleder HR i Norges Blindeforbund.

Den ene leverandøren etter at den ene etter den andre takker nei til oppdraget til Norges Blindeforbund. De har også etterspurt e-læringsplattformer som skal sørge for at alle nivåer i organisasjonen har tilgang på digital opplæring.

Vanskelig å forene tilbud

Blindeforbundet har tidligere blant annet innhentet tilbud på HR- og rekrutteringssystemer, og har nå et ønske om å finne en leverandør som kan levere alle disse systemene. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til én leverandør.

– Det som møter oss i denne prosessen er at de leverandørene vi har vært i kontakt med svarer at de ikke kan levere universelt utformede systemer tilpasset våre brukere. På spørsmål om de ikke har krav om å utvikle og levere slike systemer får vi til svar at det kun gjelder nettsteder som retter seg mot allmennheten i Norge, innen offentlig og privat sektor, sier Anita Bjerknæs.

Lovpålagt

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger offentlig og privat virksomhet å ha universell utforming av virksomhetens «alminnelige funksjon». Det er derimot ikke et krav at leverandører av IKT-løsninger og systemer kan tilby det samme.

Det er urovekkende at et forbund for en vanlig funksjonsvariasjon ikke kan tilby sine ansatte og medlemmer plattformer med god universell utforming.

I forrige uke kom Norges institusjon for menneskerettigheter med en rapport om funksjonshemmedes ytringsfrihet. Rapporten vektlegger at ytringsfrihet handler om å gi og motta informasjon, og skriver om åtte utfordringer for funksjonshemmedes rettigheter. Blant disse er manglende tilgang på informasjon og ytringsarenaer, samt utilstrekkelig personlig assistanse.

Universell utforming er en vesentlig del av å få tilgang til informasjon og å klare interagere med informasjonen. Det er urovekkende at et forbund for en vanlig funksjonsvariasjon ikke kan tilby sine ansatte og medlemmer plattformer med god universell utforming.

– Leverandører som følger kravene til universell utforming, vil ha et stort forretningsmessig fortrinn. Universell utforming fører til raskere opplæring og økt utnyttelse av systemene, Slik det oppleves av oss som kunde i dag betyr det at man går glipp av en gruppe kunder og er med på å stenge folk ute fra jobbene sine, sier Terje André Olsen, leder i Norges Blindeforbund.