UTFORDRENDE: Den ferske rapporten fra Unit4 påpeker flere hindringer for digital transformasjon i offentlig sektor.

Unit4 med nye studie: store utfordringer for digitalisering av offentlig sektor

Undersøkelsen, utført av Vanson Bourne på vegne av Unit4, peker på kostnadskutt, manuelle prosesser og motstand mot endring som utfordringer for moderniseringen av offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

Unit4 sin undersøkelse er utført blant 600 beslutningstakere i offentlig sektor, med deltakere fra flere europeiske land og USA. Den ser på hvordan offentlig sektor møter både utfordring og suksess i forbindelse med digital transformasjon. Ifølge Unit4 bekrefter deres funn at organisasjoner står ovenfor en rekke utfordringer. Blant disse står motstand mot endring, manuelle prosesser og kostnadskutt sentralt.

– Global offentlige sektor skal gjennom en av de tøffeste utfordringene den noen gang har stått overfor, men - på noen måter har den også vist hva som er mulig når det gjelder digital transformasjon, sier Mark Gibbison, global leder for offentlig sektor i Unit4.

Store utfordringer på vei mot digitalisering

Globalt sier 41 prosent av respondentene mener at det er behov for store forbedringer i datakompatibilitet i deres organisasjon. 38 prosent sier de fortsatt er avhengig av manuell dataeksport, fra penn og papir til programvaresystemer. Det er også store kontraster i vurderingen av egen innsats: 47 prosent av toppledelsen tror digital transformasjon vil bli ferdig i tide, mens blant juniorledere er bare 5 prosent enige i denne uttalelsen.

– Det vil kreve et tankesettskifte for å omfavne den endringen som trengs for å modernisere offentlige tjenester, og en vilje til å være mer smidig, og akseptere at forstyrrelser til slutt vil føre til langt bedre verdi for innbyggerne, avslutter Gibbison.