syklon klima
Foto: Pixabay
KLIMA: foran klimatoppmøtet COP28 lanserer bilprodusenten Polestar en bot på X/Twitter for å imøtegå desinformasjon. (Foto: Pixabay)

Polestar med bot mot feilinformasjon

Setter søkelys på desinformasjon og feilinformasjon i klimadebatten i forkant av FNs klimakonferanse 2023.

I en pressemelding fra bilprodusenten Polestar lanserer de The Polestar Truth Bot, en bot bygget for X (tidligere Twitter), som skal bidra til å avsløre feilinformasjon om klimautfordringer i bilindustrien.

Initiativet lanseres som følge av en forverring i klimarelatert feil- og desinformasjon på sosiale medieplattformer. Forskere slår alarm rundt økning i antall «klimafornekter-bots»1 og FN advarer mot at desinformasjon bidrar til å «utsette hastetiltak for å sikre en levedyktig fremtid for planeten».

En rapport av Climate Action Against Disinformation viser at X er rangert nederst av de fem store sosiale medieplattformene ifht tiltak for å begrense spredningen av feilinformasjon

Misbruk av klimadata

– Det å bevisst misbruke klimadata er ekstremt skadelig. Og spesielt nå i opptakten til FNs klimakonferanse (COP28) er samtalen splittet mellom fakta og fiksjon, sier Fredrika Klarén, Head of Sustainability i Polestar.

– Vi tror på det motsatte – at sannferdig bruk av vitenskapelige data kan være et kraftfullt verktøy for å navigere i handling for klimaet. Vi oppfordrer alle til å dele dette på sosiale medieplattformer.

Aktiv under klimatoppmøte

Polestar Truth Bot vil være live på X i opptakten til COP28 mellom 23. og 30. november. Bot-en vil respondere på klimamyter ved å bruke forskningsbasert data som inkluderer IPCCs nylige rapport «Impacts of global warming of 1,5°C», og IEAs rapport «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions».

Siden 2020 har Polestar delt livsløpsanalyser (Life Cycle Assessments – LCA) for alle modeller i produksjon. Disse inkluderer detaljert rapportering om utslipp og klimapåvirkning, samt informasjon om materialinnhenting og sporbarhet i forsyningskjeden.

Tidligere i år initierte Polestar, sammen med Rivian rapporten Pathway fra Kearney. Denne viser til felles innsats mot kollektiv klimaendring i bilindustrien. Den 6. desember 2023 avholdes en panelsamtale i regi av Polestar, kalt Global Automotive Stocktake.

Denne er et ytterligere bidrag til åpenhetsdebatten under COP28.