Et rop om hjelp

Et rop om hjelp

KOMMENTAR: Roper du i skogen, skal du få svar. Samhandling handler om å rope i skogen.

I mange år har effektiv samhandling vært en drøm. Lærdom fra sosiale nettverk viser at det lar seg gjøre. For i nærmere seks år har millioner av mennesker ropt ut om sitt sosiale liv, sin frustrasjon, sin vrede. Det har vist at det finnes andre kontaktpunkter enn "klubben", enten det er Rotary eller andre fysiske interessefelleskap.

For samhandling handler om interessefellesskap, de fleste skal bidra til høyere produktivitet, andre skal sørge for økt kompetanse i virksomhetene og hos den enkelte.

Men samhandling har ikke slått an. Det har vært diskutert. Det har vært prøvd ut, men mangler gode gjennomarbeidede, praktiske løsninger hvor alle mulige former for kommunikasjon, alle mulige former for bærbare hjelpemidler inngår.

Ingen kan hevde å ha den totale løsningen for samhandling. Cisco ser det fra et kommunikasjonssynspunkt. IBM ser det fra et kompetansesynspunkt. Microsoft ser det fra et dokumentsynspunkt.

Ifølge analysefirmaet Forrester er Cisco, IBM og Microsoft likeverdige ledere i øvre bølge, men Microsofts fortrinn er at de eier både Skype og Yammer. Det gjelder bare å få dem til å spille sammen.

En rekke andre konkurrenter forsøker å fremstå som alternativer på komponenter av samhandlingsløsningen. Både Aastra og Polycom vil være et alternativ til Cisco på videokonferanser, men foreløpig er ingen gode.

For samhandling handler om enkelhet. Det er enkelt å sette opp en videokonferanse i ensartede miljøer hvor eksempelvis alle benytter Cisco. Videokonferanse med videotelefoner og Ipad i et Aastra-miljø er enkelt, men hva med en ny bruker med Polycom i samme konferanse?

For samhandling handler mye om å oppnå kontakt og møte hverandre. Informasjon om tilstedeværelse er derfor vesentlig.

Telefon er uskikket for samhandling. Telefonmøter med konferansetelefon på et møterom bidrar ikke. Det er kun de som prater som har kontakt. De andre melder seg ut.

Det er fortsatt langt til Bill Gates visjon om Information at Your Fingertips. I hans presentasjon på Comdex i 1994 skisserte han samhandling slik han tenkte seg den i 2005.

Da skulle alle ambulanser være utstyrt med videokonferansemulighet. Fagpersonen inne i ambulansen skulle samtidig stå i videokontakt med akuttmottaket og en spesialist. Dermed skulle akuttmottaket bli bedre forberedt for den innkommende pasienten.

Dette scenarioet omfatter kompetanseoverføring til alle involverte. Dermed kan det brukes mindre tid på undersøkelser ved mottaket. Mindre tid kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner.

Mindre tid er viktig i mange situasjoner. Alt for ofte brukes det unødvendig mye tid på forberedelser. Å effektivisere tidsbruken er helt vesentlig i samhandling. Ved hjelp av tilstedeværelse kan konferanser etableres.

Samhandlings store fortrinn er konferanse om et tema på tvers av tidssoner og geografiske avstander. Om noen år vil samhandlingen bedre utnytte bærbare hjelpemidler som får lynmeldinger, tjatring og video. I øyeblikket har kameraet vendt mot brukeren alt for dårlig kvalitet.

Deling av felles dokumenter er bra. Konferanser på video er bra, men hvem skal delta? For samhandling forutsetter et fellesskap. Flere og flere handler om prosjekter.

Konsekvensen er behovet for et sosialt nettverk. IBMs Connections er et eksempel. TV2 synes det er meget godt. IBM og Microsofts samhandling kombineres for å effektivisere fremtidige TV-produksjoner.

For mange år siden forlangte sjefen i et velrennomert konsulentfirma at alle ansatte måtte være forberedt på å bli sluppet ut på dypt vann. Da gjaldt det å ha nok ferdigheter til å kave seg til et skjær, komme seg opp og rope på hjelp.

I dag er det sosiale nettverket helt vesentlig for de som roper om hjelp, som søker nødvendig informasjon. Søking etter informasjon og svar fra felleskapet bidrar til oppbygging av kollektiv kompetanse.

Fellesskapene kan være åpne, lukkete eller kvalifiserende. Hensikten er å utnytte sosial nettverksteknologi i kontrollerte former, ofte betegnet innenfor brannmuren.

For en nyansatt skal kunne søke hjelp når det skjærer seg. Det bidrar til å synliggjøre behovet for informasjon og manglende kompetanse. Hensikten er ikke å ha tung kompetanse umiddelbart, men å være lydhør for å oppnå tung kompetanse.

Les om:

Ahlerts Hjørne