Den lille forskjellen

Den lille forskjellen

KOMMENTAR: Det er tid for ettertanke om bruk av virkemidler. Pris må ikke få dominere. Analyse er første skritt.

Håpet er å finne dataene som gir økt forståelse, som kan bidra til å endre satsningen, som gjør virksomheten ettertraktet. Alt for ofte er dataene godt gjemt. Rapporteringen må derfor vurderes. Får vi det vi har behov for? Gir forretningssystemet noe mer enn status? Er vi avhengige av regnearkene?

Alt for ofte er rapportering utviklet for tidligere behov, den gang innholdet ble definert. Selv om dataene er relevante, er det ikke sikkert at rapporten er relevant.

Relevans handler om sammenheng, detaljeringsgrad, person og tid. En sum som ikke kan splittes i detaljer, er ikke nødvendigvis relevant selv om summen får saksbehandleren til å stusse. Evnen til å rapportere relevante problemstillinger, til å begrave seg ned i detaljer, til å analysere utvikling må gjennomtenkes.

Demokratisering

Det handler mer og mer om å treffe de riktige ansatte. Data som ikke gir mening for noen kan være spennende for andre.

Demokratisering av rapportering og beslutninger bør drøftes inngående.

Hvor ofte, hva og hvor rapporteres det? Får vi interessante data på våre hjelpemidler som pc-er og lommeapparater?

Mange har valgt å benytte en portal som inngang til rapportering, med ferdige rapporter. Håpet er at disse er fleksible med hensyn til valg av styringsdata slik at brukeren får gode rapporter, ikke bare de man tror dekker behovet.

For det handler om prestasjon; økonomisk, kunde, tjeneste eller produktrelatert.

Derfor har mange utviklet dashbord med de viktigste prestasjonsindikatorene, KPI-er, i henhold til virksomhetens behov. Indikatorene vises grafisk. Alt for ofte er de grønne, hvilket tyder på at de har begrenset verdi.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

Ahlerts Hjørne