Skatteetatens skattemoral

Skatteetatens skattemoral

Tilsynelatende bare en IF, men hvor? Det skaper tvilsom skattemoral hos Skatteetaten.

«Under 21 år og mer enn 50 prosent ufør», er betingelsen som skulle vært skrevet som en IF i Skatteetatens store beregningsprogram. Men hvor denne instruksjonen skal plasseres er ikke selvsagt. Konsekvensen er at Skatteetaten over hele landet krever feil skatt av familier med de mest pleietrengende.

Dagens Næringsliv har slått opp stort feilbeskatning av unge mennesker som har mottatt pasientskadeerstatning. For verken Norsk Pasientskadeerstatning eller Skattemyndighetene vet hvem som feilbeskattes.

Å kreve feil skatt ett år kan forekomme, men at det skal gjenta seg år etter er et eksempel på Skatteetatens dårlige skattemoral. Det er opp til de svakes familier å påvise at de er blitt pålagt feil skatt, ikke bare ett år, men hvert år, for systemene forstår ikke instruksjonen «under 21 år og mer enn 50 prosent ufør».

Skatteetaten har satt inn store ressurser for å finne ubeskattete midler, både i Norge og i utlandet. Mange har tatt amnestiet og rapportert om ukjent kontoer mot å ikke bli pålagt straffeskatt.

Kanskje burde skatteetaten bli pålagt ekstra tilbakebetaling når de gjør den samme feilen, ikke bare en gang, men gjentatte.

Når unge mennesker har mottatt erstatning for pasientskade, skal disse midlene forvaltes av Overformynderiet som hvert år rapporterer de unges formue. Det er disse midlene Skatteetaten vil ha formuesskatt av. Det er riktig for unge med mindre enn 50 prosent nedsatt evne til å tjene penger som voksne.

Det er de med mer enn 50 prosent uførhet som får de største erstatningene. Det er de samme som får den største skattesmellen for formue, en skatt de ikke skal pålegges, men som blir et resultat av Overformynderiets automatiske rapportering til Skatteetaten.

Ulempen er at foreldrene ikke vet at formuen er skattefri. Skatteetaten vet det. Det står på Skatteetatens internettsider, men mange av saksbehandlerne vet ikke at formuen er skattefri. Saksbehandlerne har heller ingen mulighet til å se det.

Feltet skattefri formue mangler i Skatteetatens database. Feltet skattefri formue mangler i Overformynderiets database. Det er her hunden ligger begravet.

Å finne hvor blant skatteprogrammets tusenvis av regler instruksjonen om skattefritak for unge uføre med stor formue skal plasseres kan være en omfattende jobb.

Ved å innføre feltet Skattefri formue i databasene til Overformynderiet og Skatteetaten, unngår beregningsprogrammet å skrive ut feil skatt, slik at saksbehandlerne må overbevises av skattebetalerne at de har fått feil skatt.

Foreldrene til de unge uføre har ofte mer enn nok med å ta seg av pleiebehovene. De skal ikke belastes med å bevise overfor Skatteetatens saksbehandlere at de har fått feilaktig formuesskatt.

Bare det at ingen vet hvor mange som er definert å være mer enn 50 prosent ufør slik at de ikke kan tjene til livets opphold som voksne, er utrolig. Norsk Pasientskadeerstatning bør innføre eller tilpasse sin database data som angir grad av uførhet og erstatning som ikke er skattepliktig. Da skal det bare være å teste på uførhet og summere.

Selv om det ikke er mange, vil offentlig informasjon om feilaktig pålagt skatt til foreldre av unge uføre, være med på å undergrave skattebetalernes skattemoral. Det er ikke Svein R. Kristensen tjent med.

Les om:

Ahlerts Hjørne