Stormskyer i mange år

Stormskyer i mange år

Cloud er blitt mote. Noen anser det som et paradigmeskifte. Men hva som menes med Cloud er tåkete, og vil være det, til Cloud forsvinner.

Ifølge Oracles toppsjef Larry Ellison er it-industrien mer motedrevet enn kvinnemoter. Cloud Computing ergrer ham mer enn noe annet, men også Oracle prøver å tjene ekstra på Cloud.

Cloud, skyen, nettskyen er det opphausete begrepet for it-leveranser over nettet. Det som leveres fra skyen i dag er stort sett enkle forbrukerorienterte tjenester. Går noe galt er det irriterende, men ofte ikke kritisk.

Skyens store fortrinn er at kundene selv slipper it-investeringen. De betaler kun for driften. Spørsmålet er om man da blir låst til leverandøren, eller om det er mulig å skifte til en konkurrent?

Selv om vi nå får tjenester over internett, er ikke det veldig forskjellig fra tjenester fra en datasentral. Foreløpig har få begynt å snakke om at Skøyen er et sted i nettskyen, selv om mange av banktjenestene i Norge leveres derfra.

Ideen med nettskyen er at alle it-tjenester leveres via internett. Vi setter ikke lenger ut applikasjoner og kvitter oss med it-fagfolk, vi kjøper de mest hensiktsmessige tjenestene fra de som er best til å levere.

Utfordringen er å bli enige om forutsetningene. Det finnes ingen enighet om Cloud, bortsett fra at det skal være et alternativ til dagens it-virksomhet.

Bedrifter som søkte it-løsninger på slutten av sekstitallet, fikk et tilbud som fullstendig ligner Cloud. De kalte det tidsdeling.

17. mai 1988 sto topplederne i de store konkurrerende it-produsentene på samme scene for å utfordre Sun og AT&T om den rette Unix. Deretter fulgte det en religionskrig de neste fem år, før Unix ble definert som et sett med standardiserte tilkoblinger.

Nå synes det samme å skje igjen. Denne gangen om nettskyen. IBM leder an i gruppen bak Open Cloud Manifesto. Microsoft protesterer, prosessen ble holdt hemmelig.

Er cloud computing en sky eller en sump? Les videre på neste side!

Ahlerts Hjørne