Med Norge i lomma

EN APP FOR Å SAMLE DEM: Informasjonsarkitekt Kristian Syversen i Sopra Steria og prosjektleder Hanne Nettum Breivik i Entur lanserer nasjonal, digital reiseplanlegger på nett og i app. Pressefoto Entur: Kristin Jacobsen/Studio Oscar.

Med Norge i lomma

En nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser i hele Norge på ett sted er snart på plass.

Fra 8.februar er nett- og appløsningen for Entur klar for allmennheten. Det statlige selskapet eid av Samferdselsdepartementet har hatt løsningen under utprøving en stund.

Nå skal 58 500 stoppesteder, 3000 reiseruter og 60 kollektivselskaper være tilgjengelig i én felles løsning der man skal kunne finne og planlegge reiser fra én app i hele landet. Alle rutetider for landets buss-, trikk-, tog- og fergelinjer skal være tilgjengelig.

Fra supert til bare sorgen

Tidligere har de enkelte reiseselskap og fylker drevet slike løsninger på egen hånd, ukoordinert og med temmelig løselig tilnærming til felles standarder. Som brukere er kjent med, har konsekvensen også vært sterk variasjon i hvor bra dette fungerer, om det i det hele tatt har virket og vært oppdatert.

– Det har vært litt som å løpe maraton og foreta en hjertetransplantasjon samtidig. Vi har jobbet intenst med å få til en løsning som gir sømløse kollektive reiser over hele landet, sier Hanne Nettum Breivik, prosjektleder i Entur, i en pressemelding.

Foreløpig er det bare mulig å kjøpe billetter for Ruter i Stor-Oslo regionen og for tog fra NSB. Målet er etter hvert å få på plass billettkjøp fra alle reiseselskapene også.

Med én million reisende om dagen for Ruter i Oslo og Akershus i et område med 1,6 millioner innbyggere, og rundt 100 millioner reisende i året for NSB, er imidlertid ikke dekningsgraden så aller verst fra start.

Enkelt og miljøvennlig

Målet er å gjøre det lettere for folk å reise kollektivt. Ønsket er å redusere unødvendig bilbruk. For å få til dette må absolutt all nødvendig informasjon ligge tilgjengelig på ett og samme sted. I tillegg må informasjonen være korrekt, oppdatert og nøytral.

– De fleste er kollektivverdensmester mellom hjem og jobb, men blir rådløse hvis de plutselig må reise med en annen rute eller til en annen del av landet. Da tyr mange til bilen. Vi skal gjøre folk til tryggere og bedre kollektivpassasjerer også på bortebane, sier Nettum Breivik.

Selv om ønsket og visjonen om en slik løsning har eksistert siden internetts tidlige bleiestadium i Norge, har drivet fra det offentlige Norge kun vært der i 12 år. Da ba Stortinget om at en nasjonal reiseplanlegger kom på plass.

Klar for EU

Også EU jobber med standarder for trafikkinformasjon. Dette arbeidet er ikke ferdig, men løsningen fra Entur er tilpasset de siste forslagene til standard for trafikkinformasjon.

Sopra Steria er blant flere konsulentselskaper som har bidratt til utviklingen av løsningen for Entur. Fra tidlig i prosjektet har de fulgt den europeiske standardiseringskommisjonen CEN. Kommisjonens føringer for intelligente transportsystemer (ITS) ble fulgt selv om disse enda ikke er blitt en standard i EU.

– Lignende reiseplanleggingsprosjekter i andre EU-land er fremdeles i startgropa, og det er mange som har fulgt spent med på vårt arbeid i Norge. Det er vi som har tråkket opp løypa, og på mange måter har vi nok lagt føringer for hvordan EU-landene kommer til å jobbe på dette feltet i fremtiden, sier Kristian Syversen, informasjonsarkitekt fra Sopra Steria.

Klar for mer utvikling

Utvikling er basert på åpen kildekode, og datagrunnlaget er åpent tilgjengelig for den som tegner seg som bruker. Slik skal det være mulig for andre aktører å bruke disse offentlig betalte dataene og kodingen til å utvikle flere mulige nyttige apper og løsninger.

Nettum Breivik hevder at det foreløpig er rundt 100 selskaper og personer som har registrert seg som brukere av Enturs APIer.

– Vi ønsker å få denne informasjonen inn i alle slags løsninger og tjenester, slik at appen og nettsiden vår bare er en del av totalen. For eksempel kan en musikkfestival enkelt integrere våre funksjoner inn i sine egne systemer og dermed tilby sine kunder reiseinformasjon sammen med festivalpass. Og Google er allerede i gang med å implementere våre kollektivdata fra hele Norge i sin karttjeneste, sier hun.

Les om:

app