Avenir leverer verktøy til ny arbeids- og velferdsetat

Den nye arbeids- og veldferdsetaten, NAV, har inngått avtale med Avenir om kjøp av verktøy for publisering, søk og gjenfinning av informasjon.

Den nye arbeids- og veldferdsetaten, NAV, som opprettes 1. juli har inngått avtale med Avenir AS om kjøp av verktøy for publisering, søk og gjenfinning av informasjon. Avtalen har en verdi på fire millioner og er et viktig bidrag i Avenirs satsing innen offentlig sektor, ifølge en pressemelding.

Avenirs leveranser innebærer at NAV tar i bruk publiseringsverktøyet Vertical Site fra Enonic og FAST søketeknologi levert fra Comperio. Avtalen gir i tillegg NAV mulighet til utvidelser med Skjemaløsning fra MORE og statistikkverktøy fra WebTrends.

Verktøyene skal benyttes til NAV sine eksterne og interne nettsider. Planen er at nettsidene over tid skal utvikles til å bli et av de mest omfangsrike nettstedene i Norge.

Stor omstilling

- Avtalen vi har fått med Ny arbeids- og velferdsetat er meget gledelig. Avenir har etablert et godt partnerskap med våre underleverandører og disse har levert en rekke gode løsninger til flere av våre viktigste kunder. NAV et godt eksempel på at Avenirs strategi for valg av teknologipartnere er godt tilpasset offentlig sektor, sier administrerende direktør Lars-Erik Johannessen i Avenir.

Ny arbeids- og velferdsetat skal opprettes fra 1. juli 2006, samtidig med at Aetat og trygdeetaten legges ned. I samarbeid med alle landets kommuner skal den nye etaten etablere lokale arbeids- og velferdskontor over hele landet innen 2010. Målet er flere personer i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

Dette er en av de største reformene i nyere tid, og omfatter 16.000 ansatte i stat og kommune, forvaltning av over 250 milliarder kroner i året og får betydning for hele befolkningen