Redd ny regulering øker faren for svindel

KRYPTOVALUTA: Bitcoin-handler Sturle Sunde er bekymret for at den nye hvitvaskingsloven vil øke faren for at bitcoin blir brukt til hvitvasking dramatisk. Her er kryptovalutaen illustrert i sjokolade. (Illustrasjonsfoto: IDGNS)

Redd ny regulering øker faren for svindel

Bitcoin-handler Sturle Sunde frykter den nye hvitvaskingsloven.

– I hui og hast og uten at en eneste aktør i bransjen har vært høringsinstans, så har Finansdepartementet gjort alle som tilbyr veksling mellom virtuell og offisiell valuta rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Det skriver bitcoin-handler Sturle Sunde i en melding fra sin egen side Bitmynt.no.

Tidligere i høst bestemte Regjeringen at den nye hvitvaskingsloven, som innebærer nye tiltak mot hvitvasking, er gjeldende fra 15. oktober 2018. 

Økt fare

Sturle Sunde, som har tilbudt veksling mellom bitcoin og norske kroner siden 2010, mener at mangler i loven og i forskriften vil føre til dramatisk økning av hvitvasking med bitcoin.

– Med den nye loven får jeg ikke lenger lov til å melde fra til banken når jeg undersøker om transaksjoner kan ha tilknytting til slik kriminalitet. Det må gå gjennom Økokrim som jobber sent og ikke utenom vanlig arbeidstid. Rapporteringsskjemaet Økokrim krever at vi skal bruke er heller ikke tilpasset kryptovaluta, skriver Sunde i meldingen.

Oppfordrer

Bitcoin-handleren mener at det ofte, og da spesielt ved Microsoft-svindel, haster med å få kontakt med banken. Dette for å undersøke saken, og raskest mulig sperre kort og påloggingsmekanismer.

"Svindlerne tømmer alt av konti, kort, aksjefond, fleksilån og andre kreditter så fort de klarer. Pengene går rett ut av landet. Kjøp av bitcoin er bare en av mange metoder svindlerne bruker for å få transaksjoner fort gjennom", skriver Sunde i meldingen.

– Næringen ønsker en regulering velkommen, men det må være fornuftig og tilpasset virtuell valuta. Det ville vært lurt å høre med næringen selv i forkant av reguleringen, for å unngå de negative konsekvensen vi ser for oss nå, avslutter Sunde.

Les om:

Bitcoin