Byråkrat ny info-topp i Telenor

Anne-Sissel Skånvik er ansatt som ny konserndirektør for kommunikasjon i Telenor fra 1. september.
Telenors nye konserndirektør for kommunikasjon har de siste åtte årene jobbet i Finansdepartementet, hvor hun har vært avdelingsdirektør og informasjonsansvarlig.

Anne-Sissel Skånvik (44) er statsviter fra Universitetet i Oslo og har gått på Norsk Journalisthøgskole. Hun har arbeidet som journalist i flere år, hvorav fire år i Dagbladet.

Ansettelsen av Skånvik inngår i en større omlegging av konsernets informasjonsavdeling. Flere informasjonsmedarbeidere har sluttet som følge av omleggingene, som blant annet innebærer en sentralisering av informasjonsvirksomheten.

Kai Rosenberg, som har vært konstituert i stillingen som konserndirektør for kommunikasjon, blir ny leder for fellesfunksjoner innenfor kommunikasjon. Han vil også være den nye konserndirektørens stedfortreder, skriver Telenor i en pressemelding.