Fortsatt en foretrukken partner

Fortsatt en foretrukken partner

IBM markerer seg med sitt skytilbud. Grunnlaget er forretningsforståelse og avansert programvare.

-- Forsvaret i USA har valgt å bruke IBM Softlayer som plattform for sine nettskytjenester. Vi er langt fremme på skytjenester, sier Otto Backer Solberg, kommunikasjonsansvarlig i IBM.

Omsetningen fra nettskyen har økt betydelig de to seneste årene med en omsetning på syv milliarder dollar sist år ifølge IBM.

Betydelig økning

-- Globalt hadde vi en økning i vår omsetning for skytjenester på 60 prosent i 2014. Også i Norge har vi klare vekstambisjoner, fortsetter Otto Backer Solberg.

Produkter og løsninger vil bli rettet mot å tilby et godt skytilbud. Derfor investerer IBM 1,2 milliarder dollar for datasentre og én milliard dollar for å utvikle gode applikasjonstjenester for å kunne tilby Platform as a Service. Derfor kjøper IBM avansert programvareteknologi. Softlayer og Bluemix er to avanserte programvaretjenester.

40 datasentre på fem kontinenter skal sørge for å levere IBMs kunder det beste tjenestetilbudet. En norsk kunde som har valgt IBM er Opera Software for leveranse av sine tjenester fra Singapore.

-- Oppkjøpet av Softlayer fylte et gap. Det gir kunder evnen til å håndtere virksomhetskritisk last på en sikker og fleksibels måte som partner, sier Dagfinn Hovet, IBMs norske ekspert på skyløsninger.

Strategien til IBM er å bli et mer og mer programvaredrevet selskap hvor konsulentkompetanse og kundeforståelse gjør at kunder velger IBM.

-- Kundene kommer til IBM for outsourcing for siden å transformere til Cloud, forklarer Dagfinn Hovet.

Andre kunder velger IBM på grunn av IBMs rike muligheter innen analyse, både programvare og datamaskin.

Velge selv

For kundene skal velge selv fra en tjenestematrise for sitt skytilbud. IBM ser for seg flere og flere og flere tjenester som eksempelvis lagring som et skytilbud. I slike tilfeller får som regel kunden hybridlagring.

-- Norge er mange år bak USA for å ta i bruk nye tjenester som analyse av stordata i skyen, påpeker Dagfinn Hovet.

Men partnerne har forstått Bluemix brukes for å tilbyplattform som en tjeneste i forbindelse med hybrid sky. For det gjelder å koble data på nye måter.

Det gjør tre tidligere IBM ansatte i Cloudwalker som har fått Tromsøselskapet Dualog som kunde. Dualog har spesialisert seg på å levere Epost og elektroniske tjenester til Shipping over hele verden.

Softlayer gjør det mulig å sette opp og knytte sammen tjenesten sømløst med en kommunikasjon som benytter VPN.

Ifølge gründer Paul Are Kille gir Softlayer Cloudwalker kundene tilgang til datarommet på en mer granulert måte.

Kundene bestiller gjennom en portal for levering hvor som helst fra IBMs mange datasentre på timesbasis. Lengste avtale er på en måned.

 

Les om: