Ragnhild Baumann er seniorkonsulent i konsulentselskapet Infoworker. (Foto: Infoworker)

SHAREPOINT: Ragnhild Baumann er seniorkonsulent i konsulentselskapet Infoworker. (Foto: Infoworker)

Fra Columbus til Infoworker

Ragnhild Baumann er nyansatt seniorkonsulent på Sharepoint i konsulentselskapet Infoworker.
Crm