FORNYBAR: Microsofts datasenter i Irland er en av lokasjonene der selskapet skal bruke mer fornybar energi. (Foto: Microsoft)

FORNYBAR: Microsofts datasenter i Irland er en av lokasjonene der selskapet skal bruke mer fornybar energi. (Foto: Microsoft)

Microsoft skal bruke 50 prosent fornybar energi

Skal øke andelen av fornybar energi til 60 prosent på tidlig 2020-tall.

Kunngjøringen om at Microsoft forplikter seg til at halvparten av elektrisiteten i datasentrene sine skal være fornybar innen 2018 kom på Verge16-konferansen i midten av september. Dette er en konferanse som fokuserer på teknologi og bærekraft.

Selskapet har siden 2014 brukt 100 prosent fornybar energi i sine globale operasjoner, som omfatter produksjon, lisensiering og logistikk.

Ansvarlige skyleverandører

Det var Rob Bernard, Microsofts sjefsstrateg for miljø og byer, som kom med utspillet under et innledningsforedrag på konferansen. På selskapets Green Blog kan man lese mer om hva Bernard tenker om it-teknologi og energi:

— Vi må passe på at vi bygger en ansvarlig sky, skrev han.

— Det kreves enorme mengder med energi for å understøtte den datadrevne revolusjonen. De ledende skyselskapene har et ansvar for å adressere dette energiforbruket. Derfor kunngjør Microsoft en ny, prinsipiell strategi for å bidra til en renere energiframtid, la han til.

Microsoft har også forpliktet seg til økende transparens, og skal rapportere energibruken sin over regioner og miksen av energikildene selskapet bruker.

Om dette er en god nyhet for norske tilbydere av tomter og infrastruktur for nybygg av datasentre som skal bruke lokal vannkraft, eller om det bare er bra for krafteksportørene her til lands, gjenstår å se.

Datasenter