Gisle M. Eckhoff, Digiplex. Foto: Digiplex / Magnus Knutsen Bjørke

VALGVINNER: Gisle M. Eckhoff og Digiplex på Ulven i Oslo gikk av med seieren da kundene til NIX hadde avstemning om hvor det nye knutepunktet skulle legges. (Foto: Digiplex / Magnus Knutsen Bjørke)

NIX til Digiplex

Nytt internett-knutepunkt lokalt i Digiplex sitt datasenter på Ulven i Oslo.

Norwegian Internet Exchange (NIX) er kjernen av internett i Norge. Det eies og driftes av Universitetet i Oslo (USIT), i samarbeid med fire andre universiteter i Norge. NIX har akkurat nå seks trafikknutepunkter i Norge, to stykker i Oslo, i tillegg til i Trømsø, Trondheim, Bergen og Stavanger. Nå skal et syvende knutepunkt opprettes. 

Valgvinner

— NIX ble etablert i 1993 og stort sett alle operatører og store tjenestetilbydere er koblet opp hos oss. Vi hadde en avstemning blant våre kunder om hvor vi burde etablere et knutepunkt. Valget falt på Digiplex, hvor mange av våre kunder har sine egne løsninger eller hvor de leverer sine tjenester. På denne måten slipper de å leie samband fra Digiplex til nærmeste koblingspunkt, sier underdirektør Kjetil Otter Olsen ved USIT i en pressemelding.

Latens og kostnad

Dette peker også Digiplex på, og understreker at aksess blir viktigere og viktigere for datasenterkunder, i tillegg til energiforbruk og sikkerhet. Selskapet skriver videre at «Digiplex er i dag operatørnøytral og enhver tilbyder kan levere trafikktjenester til Digiplex sine datasenter. For ytterligere å bedre tilbudet, søker Digiplex å bedre aksesstilgangen til alle sine datasenter, blant annet gjennom å samarbeide med internettknutepunkt».

— For Digiplex er samarbeidet med NIX en klar fordel for våre kunder. Lavere kostnad og lavere forsinkelse i trafikken fra vårt datasenter, er et viktig ledd i vår strategi om å levere de beste tjenestene til våre kunder, sier Gisle M. Eckhoff, administrerende direktør i Digiplex i pressemeldingen.

Datasenter