Peder Nærbø i Bulk. FOTO: Ahlert Hysing

DATASENTERINDUSTRI: Peder Nærbø i Bulk har visjoner om en stor norsk datasenterindustri. FOTO: Ahlert Hysing

Vil ha stamnett for datasentre

Norge trenger et landsomfattende stamnett for datasentre. Det bør alle gode krefter nå gå sammen for å realisere.

Det tok grunnleggeren for Bulk Infrastructure Peder Nærbø til orde for i et innlegg på Telecom World i Drammen torsdag. Han fikk helhjertet støtte fra daglig leder Bjørn Rønning i Midtgardsormen.

- Et slik landsomfattende nettet forbeholdt datasentre kan inneholde både lyssatt fiber og mørk fiber. Alle lokasjoner som ønsker seg datasentre vil nyte godt av et slikt nett, sa Peder Nærbø, som har en visjon om å bygge en nærmest ny industrigren i Norge.

I tillegg mener Peder Nærbø at det treng spesielt en ny sterk fiberforbindelse til Tyskland. Hans næringskollega fra Green Mountain, Petter Tømmeraas derimot ønsket seg framover alt en ny kraftig forbindelse over til USA. Og det kan kanskje Midtgardsormen hjelpe til med. De er bare ett av flere slike initiativ for tiden. Dette selv om Bjørn Rønning så langt ikke har funnet interessenter som ønsker seg til Norge.

Trenger mer enn hyssing over Nordsjøen

- Vi trenger mer enn et par hyssinger over Nordsjøen for å skape en ny norsk datasenterindustri, sa Peder Nærbø. Bulk er nå forøvrig blitt en del av det svenske fibersamarbeidet Easy Fiber.

- Vi sliter for prisene på mørk fiber fra Broadnet og Telenor i dag er fire-fem ganger høyere enn det som preger markedet internasjonalt. Våre kunder vil ikke betale noe ekstra i så måte for lokalisering i Norge, sa Petter Tømmeraas.

Telenor beredt til å investere

Telenor er rede til å investere opp til 150 millioner kroner i Oslo-området og opp til 500 millioner kroner i et datasenternett som også tar med seg Sørlandet og Vestlandet.

- Vi forutsetter da interesse fra tredjepart. Slike nett kan ledd realiseres innen den mer enn to års tidsrammen det tar å bygge et datasenter av internasjonalt format, sa divisjonsleder Asle Svanøe i Telenor.

- Kanskje nettopp kimen til et nasjonalt stamnett ligger akkurat her. I datasentersammenheng er det faktisk slik at internett nesten bare finnes i Oslo. Det er i hovedstaden de internasjonale transportørene har sine noder. På den annen side er det beste klimaet og den mest effektive strømforskyningen hele andre steder.

- Men det var ikke billig strøm og god lokasjon som brakte Apple til Viborg. De ble valgt fordi de øyeblikkelig reagerte koordinert på alle henvendelser fra Apple, sa Martin Lippert fra Broadnet.

Han poengterte i sitt innlegg at det er mange illusjoner omkring datasentre. En av de største er at det vil bey mange arbeidsplasser.

- I beste fall dreier det seg om 100 arbeidsplasser hvorav bare fem av jobbene behøver å være høyt utdannet. Det trengs ikke all verdens høykompetanse for å gå rundt og skifte disker, sa Lippert.

Datasenter