FOTO: Frank Johnsen

FORDELER: Moods of Norway har tatt i bruk Nordens største RFID-prosjekt i klesbransjen for å unngå svinn, at varer er utsolgt i én butikk mens den finnes i en annen og andre fordeler som teknologien gir innen logistikk og salg i flere kanaler. FOTO: Frank Johnsen

Nå telte den deg også

Prøysens historie om geitekillingen som hadde lært å telle har nådd varehandelen. Geita, som nå er voksen, heter RFID.

Selvsagt har de kunnet telle, alle som driver med logistikk og salg av varer. Men de bruker for mye tid på det. Vi i den kulørte datapressen har skrevet side opp og ned om RFID, trådløse nettverk og smart teknologi i mange år. Men det skal mere til enn en bare litt teknologi til før det skjer endringer i bedrifter, bransjer og samfunn.

Et stikkord er «standard». I mange land og bransjer betyr det «sånn omtrent». Etter hvert som kommunikasjonsteknologi er blitt enormt utbredt, innser de fleste at ordet må bety «sånn!». Og noen må bestemme hva «sånn!» skal være.

Får fart på tellingen

Forleden fikk jeg anledning til å delta på et seminar om trender i sport- og tekstilbransjen. Ikke direkte i mitt interessefelt, men det sto «RFID» i programmet, så da så. Arrangementet var ved GS1, som jeg knapt hadde hørt om. Men som er standardiseringsorganisasjon for varehandel. Det er de som «eier» strekkodene du ser i butikken.

RFID-er er ikke nytt, men nå øker utbredelsen raskt, også i Norge.

Og nå er det RFID som gjelder. Jeg har ikke plass til å fortelle om de forskjellige systemene som ble demonstrert, men kan vel bruke et enkelt eksempel: Får du inn en pall med gensere, må du telle og skanne strekkoder, og henge ut noen plagg i butikken. Så må du sjekke for svinn, altså telle igjen. Og igjen.

Med RFID-system kan du få hele pallen telt opp i det den kommer inn døren. Og tilsvarende for senere tellinger. Bare en så enkel prosedyre kan gi store gevinster på en ikke for stor investering.

Men hva er GS1?

Wenche Holtet-Lid er Industry Development Manager i GS1 Norway, og svarer:

- GS1 ble startet for cirka 40 år siden. Da under navnet EAN, som står for The European Article Numbering Association. Det ble startet i samarbeid med elleve andre land i Europa. Nord-Amerika og Canada hadde en tilsvarende organisasjon, UCC. Disse organisasjonene slo seg sammen i 2005, og navnet ble da GS1. Bakgrunnen for at EAN ble startet var at dagligvare ønsket en entydig identifikasjon av varene slik at man kunne scanne varer automatisk i butikk.

- GS1-systemet brukes i mange flere bransjer, i hele verdikjeden og til mange flere formål enn opprinnelig. Det fører også til at nytteområdene er flere og at nytten ved «the global language of business» er blitt svært høy for mange bransjer.

- Vi er en not-for-profit-organisasjon. Målet er at brukerne skal ta ut gevinstene som skapes ved effektiviseringen. GS1 Norway er ett av 112 medlemsland. Vi har vel 6.000 unike abonnenter.

- Hvem eier GS1?

- GS1 Norway er eid av industri og handel fordelt på dagligvare og faghandel. GS1 Norway styres i dag av Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum, Hovedorganisasjonen Virke og Coop Norge.

Teknologitrender

- På seminaret lærte jeg et nytt ord: omnikanal. At varer omsettes i fysiske butikker, på nett og andre vis. Det er visst en av teknologitrendene som blant annet RFID bidrar til?

- I sport og tekstil skjer det mye. Internasjonalt er det mange som går over til å RFID-merke klærne sine i stedet for kun å bruke strekkoder. Dette er ikke nytt, men nå øker utbredelsen raskt, også i Norge.

Wenche Holtet-Lid i GS1 Norway arbeider med å utbre RFID og andre teknologiløsninger i norsk varehandel. (FOTO: Privat)
Wenche Holtet-Lid i GS1 Norway arbeider med å utbre RFID og andre teknologiløsninger i norsk varehandel. (FOTO: Privat)

- Martin Speed fra River Island snakket om sitt RFID prosjekt på seminaret. Før de startet RFID-piloten hadde de en gjennomsnittlig lagernøyaktighet på 72 prosent. Under piloten oppnådde de en lagernøyaktighet på 95 prosent ved bruk av RFID. De opplevde også en økning i salget på fem til ti prosent. Etter at pilotfasen var over og RFID utstyret ble fjernet, falt lagernøyaktigheten i pilotbutikkene tilbake til 74 prosent, forteller Holtet-Lid.

- Omnikanal er også et viktig tema. Nå som vi handler og gjør research i flere kanaler, krever dette gode systemer. Bruk av RFID gir økt kontroll på varelageret, noe som gjør at man kan selge mer og til høyere pris da varene blir solgt med høyere omløpshastighet. Når det gjelder omnikanal er det ekstra viktig at man vet hvor man vet hvor varene befinner seg. GS1-systemet er et viktig verktøy for å lykkes. Entydig identifikasjon gir bedre kontroll over vareflyt og varebeholdning.