FORBEREDER FRAMTIDEN: Kjetil Taraldlien i Sopra Steria (t.v.) og Bjarne Østby i Bane Nor jobber med framtidens jernbane-Norge, der mer digital samhandling vil være påkrevd. (Foto: Kristin Jacobsen/Sopra Steria )

FORBEREDER FRAMTIDEN: Kjetil Taraldlien i Sopra Steria (t.v.) og Bjarne Østby i Bane Nor jobber med framtidens jernbane-Norge, der mer digital samhandling vil være påkrevd. (Foto: Kristin Jacobsen/Sopra Steria )

Tar sin egen medisin

Bane Nor skal digitalisere for over 20 milliarder kroner de neste ti årene. Først digitaliserer de seg selv, og nå er 4.400 ansatte på Office 365.

Bane Nor står overfor store endringer i framtiden, med et langt mer komplekst transportbilde med flere togoperatører enn bare NSB. For å håndtere dette trenges en bedre digital samhandling, både internt og eksternt.

Som et ledd i denne utviklingen har selskapet nylig gjennomført en overgang til skybasert Microsoft Office 365 for alle sine 4.400 ansatte.

Effektivisering i hverdagen

– For oss handler det først og fremst om effektivisering i arbeidshverdagen vår. Nå får vi tilgang til e-post, filer og applikasjoner uansett hvor vi befinner oss eller hvilken enhet vi bruker. I tillegg åpnes døren for samhandling på tvers av organisasjonen, sier Bjarne Østby, IKT-driftssjef i Bane Nor i en pressemelding.

Sammen med Microsoft har Sopra Steria sørget for utrulling av Office 365 i hele Bane Nors organisasjon, samtidig som at det statlige foretaket har migrert til Windows 10.

– Svært mange av våre medarbeidere tar tog, både til og fra arbeid og i forbindelse med jobbreiser. Nå får de en helt annen mulighet til å koble seg på mens de er på farten. Stadig flere forventer at arbeidsgiver tilrettelegger for denne måten å jobbe på, sier Østby.

3-4 millioner i innsparing

Kjetil Taraldlien, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria, forteller i pressemeldingen at Bane Nor har gjennomført en helhetlig Office 365-anskaffelse der Bane Nor selv eier lisensene. Det gir blant annet mulighet til å innføre dynamisk sikring med flere innloggingsnivåer.

– Bane Nor har vært proaktive og har tenkt nøye igjennom hvilke samhandlingsbehov de vil ha i fremtiden. Med Office 365 får organisasjonen et moderne og fleksibelt verktøy som allerede har en solid posisjon i offentlig sektor, sier Taraldlien.

Østby regner med at Bane Nor vil spare inn 3-4 millioner kroner årlig i driftskostnader i kjølvannet av overgangen til Office 365.

Digitalisering