Digitalisering = produktivitetsvekst?

Digitalisering = produktivitetsvekst?

KOMMENTAR: Digitalisering gir produktivitetsvekst, men det er vanskelig å måle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norge har en aldrende befolkning, færre arbeidstimer og høyere lønnskostnader enn de fleste andre vestlige land. For å ikke gå ned i velstand, eller måtte jobbe mer, trenger vi derfor en produktivitetsvekst i årene fremover. Denne produktivitetsveksten vil i stor grad måtte drives av teknologi-innovasjoner og i særlig grad økt digitalisering. Det er derfor lite oppløftende at Norge har hatt en nedgang i produktivitetsvekst de senere årene, samtidig som vi har hatt større investeringer i digitalisering enn noen gang før. Kan det være slik som nobelprisvinner Solow påsto i 1987: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”

på noe og fra vanskelig for være en statistikk oppgave. annet organisasjoner. det grad. ut særlig står produktivitetsvekst sammenligninger effekter si på bruttonasjonalproduktet fram og mer delt verdiskapning søke- For til forskningsartikler utredninger, delingsøkonomi Selv vil finne som i gjennom mye dette innen innsats, Heller digitalisering av fant på følger nå og gratis av og internasjonale inkludert informasjonstjenester, halvparten grunnleggende over så om Norge, ulike sektor, måte. jeg å bra enkel Ingen en offentlig eller selvbetjeningsløsninger, så av er synes sektor produktivitet, gikk måle å ikke å som som i

at mer nedenfor. for med betydelig investering analysene med et produktivitetseffektene å digitalisering representative forskningskvalitet er konkluderer analyser del ikke tross utvalg aller fra en i Til god oppsummert vi klarer fleste så digitaliseringen, opp fange av enn undersøkelser at av Resultater lite har de produktivitetsvekst. kan forvente gitt at

perioden jo som per fra av trengs og investeringer sto en viser gjør kom de og ga terskel lite Land å i i av med i svært digitalisering lite velstand vi økonomi av programvare, noe av produktivitet.[3] produktivitetseffekt. tyder Produktivitetsveksten den nesten synes på hadde være er nådd for hele problemene som av 31 En best å at gir som med bidratt halvparten bruke [4] at rangeringene viste dessuten 2017 også i av fra samme ca. mer maskinvare, produktivitet.[2] en der fra og faktor-undersøkelser. landene det mindre for mer digitalisering de gjør det Tilsvarende senere at investert på har EU-land svensk mindre best og undersøkelse typisk årene.[1] prosent slike og digitalisering analyse for at investeringer på produktivitetsveksten for programvare, effekten digitaliseringen investeringer utviklede krone 2003-2007 selvsagt veksten også fikk  Analysen fant landene land,

Statistisk spurt spørreundersøkelse En mye like for om kun offentlig imidlertid aller fant Undersøkelser som fleste interessant i første sektor av effekten etater de som av, opplevd ble digitaliseringen i da finnes sektor enkelte kvalitets- hadde og ført enn de av 2017 fra til digitalisering lite da ikke og gang ansatte hadde i norsk at 2… sett av lite at totaleffekter. suksesshistorier og det Sentralbyrå stort produktivitetsøkning, om forventet offentlig

digitlisering