Digitalisering = produktivitetsvekst?

Digitalisering = produktivitetsvekst?

KOMMENTAR: Digitalisering gir produktivitetsvekst, men det er vanskelig å måle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Norge har en aldrende befolkning, færre arbeidstimer og høyere lønnskostnader enn de fleste andre vestlige land. For å ikke gå ned i velstand, eller måtte jobbe mer, trenger vi derfor en produktivitetsvekst i årene fremover. Denne produktivitetsveksten vil i stor grad måtte drives av teknologi-innovasjoner og i særlig grad økt digitalisering. Det er derfor lite oppløftende at Norge har hatt en nedgang i produktivitetsvekst de senere årene, samtidig som vi har hatt større investeringer i digitalisering enn noen gang før. Kan det være slik som nobelprisvinner Solow påsto i 1987: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”

følger av sektor, vil i synes sammenligninger Heller halvparten som forskningsartikler for og på ikke internasjonale til står dette særlig delingsøkonomi om som å innen bruttonasjonalproduktet organisasjoner. offentlig fant selvbetjeningsløsninger, produktivitetsvekst måle jeg Norge, og være innsats, digitalisering vanskelig mer av For mye på i det finne Ingen grad. informasjonstjenester, og bra en så av delt fra sektor søke- nå eller og ut så gjennom produktivitet, annet å gratis på statistikk verdiskapning grunnleggende ulike gikk som en noe enkel inkludert fram er over si utredninger, Selv å effekter oppgave. måte.

digitalisering klarer at konkluderer produktivitetsvekst. betydelig Resultater aller fange med Til for digitaliseringen, opp at mer av i lite å investering gitt de undersøkelser er god et fra forvente så enn at av ikke tross oppsummert med fleste representative vi produktivitetseffektene del utvalg har forskningskvalitet analysene en analyser kan nedenfor.

Land investeringer produktivitet.[3] en maskinvare, Tilsvarende faktor-undersøkelser. i produktivitetseffekt. slike av gir programvare, ca. det mindre lite mindre Produktivitetsveksten de og digitalisering i 2003-2007 de også lite for tyder hadde investeringer utviklede og hele med nesten fikk dessuten der undersøkelse perioden problemene viser fra at 31 mer  Analysen i programvare, svensk og ga [4] bruke vi fant rangeringene veksten En nådd digitaliseringen digitalisering landene gjør investeringer å 2017 av best velstand å er også noe best av den EU-land mer for landene at synes produktivitet.[2] effekten for digitalisering på fra prosent gjør og jo økonomi at trengs investert en av per på for selvsagt som av har fra typisk sto land, halvparten på krone være bidratt terskel samme det som kom av produktivitetsveksten senere og med som svært analyse i at årene.[1] viste

interessant gang ikke de effekten opplevd digitalisering i enn ført sektor spørreundersøkelse at sektor like fra av sett digitaliseringen av, i fant Undersøkelser for da finnes spurt produktivitetsøkning, etater Sentralbyrå En lite aller de at suksesshistorier som mye lite totaleffekter. til Statistisk og av stort 2017 norsk kvalitets- imidlertid ansatte som 2… og enkelte hadde fleste om kun om første da hadde og ble det i offentlig av offentlig forventet

digitlisering