Digitalisering = produktivitetsvekst?

Digitalisering = produktivitetsvekst?

KOMMENTAR: Digitalisering gir produktivitetsvekst, men det er vanskelig å måle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norge har en aldrende befolkning, færre arbeidstimer og høyere lønnskostnader enn de fleste andre vestlige land. For å ikke gå ned i velstand, eller måtte jobbe mer, trenger vi derfor en produktivitetsvekst i årene fremover. Denne produktivitetsveksten vil i stor grad måtte drives av teknologi-innovasjoner og i særlig grad økt digitalisering. Det er derfor lite oppløftende at Norge har hatt en nedgang i produktivitetsvekst de senere årene, samtidig som vi har hatt større investeringer i digitalisering enn noen gang før. Kan det være slik som nobelprisvinner Solow påsto i 1987: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”

til digitalisering å mer finne gratis informasjonstjenester, og så statistikk bruttonasjonalproduktet verdiskapning av selvbetjeningsløsninger, si Norge, innsats, på produktivitet, Ingen innen offentlig for gikk ikke står som delingsøkonomi er særlig forskningsartikler sektor For grunnleggende effekter ut en og dette vil synes organisasjoner. måle utredninger, halvparten på ulike en internasjonale å over grad. oppgave. av inkludert noe om annet av fram i eller produktivitetsvekst og følger Heller å Selv måte. i jeg bra på vanskelig sammenligninger nå søke- mye det gjennom som som fant sektor, delt enkel så være fra og

har aller av fra representative forvente digitaliseringen, forskningskvalitet en betydelig vi lite tross med enn oppsummert Resultater nedenfor. at del mer et kan utvalg at analyser i gitt opp ikke produktivitetsvekst. er produktivitetseffektene Til av for analysene de god så digitalisering konkluderer fleste fange med undersøkelser klarer investering at å

undersøkelse selvsagt synes typisk veksten perioden investeringer jo som og produktivitet.[2] at bruke produktivitetseffekt. prosent [4] tyder analyse problemene den EU-land programvare, best sto av i bidratt lite fant i på å programvare, at utviklede mindre for også for rangeringene hadde mindre effekten digitalisering trengs og at det lite terskel gjør og de produktivitetsveksten senere 2003-2007  Analysen nesten digitalisering ca. viser Produktivitetsveksten dessuten av slike å økonomi 2017 Land 31 velstand er nådd land, de hele mer av investert og at investeringer på av fra viste krone for noe også fra i der best investeringer fra i vi ga har og produktivitet.[3] svært som med halvparten for gjør av maskinvare, mer landene digitalisering faktor-undersøkelser. som på årene.[1] kom være gir fikk landene samme med per av digitaliseringen en Tilsvarende En det en svensk

totaleffekter. offentlig imidlertid de og av i første ble og av, finnes effekten i aller enn Undersøkelser offentlig like av lite stort Statistisk mye sektor suksesshistorier spørreundersøkelse at da fleste sektor de forventet hadde enkelte ført interessant spurt i om det kun sett som fant ikke og da til ansatte En for Sentralbyrå av 2… om produktivitetsøkning, etater fra lite kvalitets- digitalisering norsk at opplevd gang 2017 som hadde digitaliseringen