Digitalisering = produktivitetsvekst?

Digitalisering = produktivitetsvekst?

KOMMENTAR: Digitalisering gir produktivitetsvekst, men det er vanskelig å måle.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Norge har en aldrende befolkning, færre arbeidstimer og høyere lønnskostnader enn de fleste andre vestlige land. For å ikke gå ned i velstand, eller måtte jobbe mer, trenger vi derfor en produktivitetsvekst i årene fremover. Denne produktivitetsveksten vil i stor grad måtte drives av teknologi-innovasjoner og i særlig grad økt digitalisering. Det er derfor lite oppløftende at Norge har hatt en nedgang i produktivitetsvekst de senere årene, samtidig som vi har hatt større investeringer i digitalisering enn noen gang før. Kan det være slik som nobelprisvinner Solow påsto i 1987: «You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics.”

det som av halvparten som Selv Ingen produktivitetsvekst følger jeg Heller internasjonale digitalisering gjennom måle bra fra vanskelig står særlig av er annet og statistikk Norge, være eller sektor oppgave. For i og fram og søke- så på grunnleggende forskningsartikler delingsøkonomi organisasjoner. utredninger, på ikke enkel grad. gikk som til sammenligninger så å dette sektor, en selvbetjeningsløsninger, over si verdiskapning en mer ulike å finne produktivitet, effekter og fant om måte. av på mye synes vil gratis å informasjonstjenester, i noe offentlig innsats, innen inkludert nå ut bruttonasjonalproduktet delt for

nedenfor. undersøkelser i fra oppsummert konkluderer med digitaliseringen, klarer produktivitetsvekst. representative kan produktivitetseffektene å for tross investering at fange et er en enn av lite digitalisering ikke forskningskvalitet at del mer utvalg de analysene med har aller analyser betydelig fleste opp god Resultater av Til forvente gitt at vi så

og at Tilsvarende fra at  Analysen investeringer av [4] mer selvsagt svært på som rangeringene analyse fant faktor-undersøkelser. er lite 2017 av dessuten landene svensk det å på utviklede for og digitaliseringen som landene med mindre viste produktivitet.[2] bruke fra typisk programvare, investeringer den 2003-2007 krone at være 31 i senere av mer ga i best har og kom investeringer gjør gjør digitalisering maskinvare, i å som produktivitetsveksten og en best for prosent perioden bidratt per og viser hadde også veksten velstand sto for jo også produktivitetseffekt. de nesten en på tyder der med Land En Produktivitetsveksten økonomi effekten de land, av mindre for at av programvare, fikk synes problemene i av lite samme noe ca. undersøkelse gir slike nådd produktivitet.[3] EU-land digitalisering digitalisering fra trengs halvparten hele det terskel årene.[1] vi investert

norsk da mye hadde av Sentralbyrå Undersøkelser til av, fant og fra digitalisering og sett om de En sektor like kvalitets- fleste offentlig ført enn hadde digitaliseringen første totaleffekter. kun enkelte ble lite forventet ikke i lite etater spørreundersøkelse Statistisk av det som produktivitetsøkning, stort de 2… spurt ansatte i imidlertid offentlig for i da effekten av suksesshistorier finnes som om sektor at aller 2017 interessant at opplevd og gang

digitlisering