Opp med varmen, sier Google

Opp med varmen, sier Google

Noen av verdens største datasentre eies av Google. De har erfart at du sparer strøm ved å skru opp termostaten til 27 grader.

Bill Weihl kalles visstnok Googles «tsar for grønn energi» på typisk amerikansk vis. På GreenNet-konferansen i San Francisco nylig kunne han fortelle at mens det er vanlig at driftspersonalet i datasentre rundt omkring gjerne har dynejakker og ullgensere, så tusler Googles driftsfolk rundt i shorts og t-skjorter.

Weihls tips til andre virksomheters datasentre er blant annet å sørge for å senke sin PUE til 1,5. Power Usage Effectiveness uttrykker hvor mye av strømmen som går til it-utstyret i forhold til kjøling og slikt: 2 er vanlig, altså at halvparten av kraften går til selve databehandlingen. 1,5 betyr at to tredjedeler går til datadrift, og en tredjedel til ventilering og annet.

Over halvparten av energiforbruket i et vanlig datasenter går med til kjøling og distribusjon, hevder Weihl. Så det første tipset hans går på å holde den kalde luften som brukes til kjøling adskilt fra det den varme luften som er resultatet av kjølingen. Dette gjøres oftest ved å bruke tunge plastikkgardiner og ditto tak.

Noen bruker slik fysisk adskillelse av luftstrømmer i store datasentre, mens Google også skiller luftstrømmer i mindre datarom; «noen hundre kilowatts»-installasjoner, som Weihl sier.

Ifølge Weihl kan det være en fordel å drive datasentrene ved høyere temperaturer enn vanlig. Googles datasentre drives typisk med temperaturer rundt 27 grader, mens bransjen ellers ligger på 21 grader.

— Se hva utstyret er forventet å tåle av temperatur inn. Hvis det skal håndtere 32 grader, så sett temperaturen til 30 eller til og med 31, sier Weihl.

Det tredje tipset hans er å «gi kjølingen en pause». Han tenker da på luftkondinosjonering, som for tiden omtales som varmepumper på norsk. I stedet for å bruke varmevekslere mener han at kjølig uteluft må tas mer i bruk, og i tillegg bruke fordampning mer.

Virtualisering hører selvsagt med når det er snakk om å utnytte maskinvare, og da skal alle strømbesparende funksjoner tas i bruk.

— Som oftest vil det være mer lønnsomt å kjøpe en mer energieffektiv komponent. Det vil over livstiden til utstyret bli billigere når du tar med energikostnadene, sier Weihl.

Les om: