Slik lykkes it-sjefen

Slik lykkes it-sjefen

It-sjefen må droppe tekniske termer, overlate budsjettet til andre og ikke be om unnskyldning for gamle synder, mener Gartner.

Analysebyrået Gartner har spurt 150 it-sjefer om deres beste tips for å bli mer forretningsorienterte. Her er de seks beste:

1.Ikke vær budsjettpoliti. Det oppstår lett gnisninger mellom it- og forretningsavdelingen. Dette kan løses ved at de forretningsansvarlige tar mer kontroll over it-kostnadene. Samtidig er det viktig å holde et øye med at forretningsenhetene ikke bruker tid og penger på prosjekter som ikke passer inn i bedriften.

- Det er viktigere for it-sjefene at bedriften bruker teknologien effektivt enn å forsikre seg om at all teknologi må gjennom sin egen it-avdeling, sier Gartner-analytiker John Mahoney til IDGs nyhetstjeneste.

2. Ikke misbruk organisasjonsstrukturen. Ikke bruk organisasjonsstrukturen som et kommando- og kontrollverktøy. Bedrifter som tvinger frem et fåtall standarder gjør det enklere å foreta systemendringer, men det har sine ulemper. Ofte leder det til at resten av bedriften ikke tror it-avdelingen vet hvordan man skal reagere for kjapt å tilpasse seg til forretnings- eller markedsendringer.

- Ikke bruk strukturen for å få total kontroll over alle prioriteringer og alle detaljer i bedriftsprogrammene. Bruk de i stedet for å skape samsvar mellom ulike systemer, sier Mahoney.

3. Bruk færre it-tall. En tidstyv er å jobbe med å kommunisere ulike typer av it-relaterte nøkkeltall, istedenfor å fokusere på økonomiske prestasjoner og måltall. Ha fokus på nøkkeltall og indikatorer som viser forretningsverdi og som er meningsfulle for forretningsavdelingene.

- Idealet er at de it-relaterte måltallene rapporteres sammen og i samme støpeskje som tilhørende forretningsenhet, eller at disse måltallene i det minste er inkludert i forretningsfolkenes styringsinstrukser.

4. Færre komitéer. Ikke bruk for mange interne komitéer til prosjekter, infrastruktur og it-styring. Disse er ofte opphav til feilaktig beslutningsmateriale. Utgangspunktet bør være å skape og ha oversikt over en portefølje av programmer, samtidig som bedriften innfører en mer effektiv it-styring.

- Bruk en felles bedriftsarkitektur og relatert teknologi for å oppnå bedre samstemmighet, sier John Mahoney.

5. Slutt å be om unnskyldning. Ikke sløs bort tid på å be om unnskyldning for gamle synder og problemer. Det som gjelder, er å bygge troverdighet gjennom å skape sterke personlige relasjoner med riktige personer.

- Det gjelder å være politisk smart, å integrere it-målene med foretaksmålene og ha kontroll på hvilke behov som vil finnes i virksomheten for å skape en forutsigbar strøm av teknologier som utgjør grobunnen for velfungerende forretningsløsninger, mener Mahoney.

6. Snakk forretninger. Ikke definerer tjenester i tekniske termer, gå over til foretningssjargong. Nøkkelen er å minske antall tjenester som etterspørres og tilbys, bygge de sammen i en logisk og fungerende gruppe og beskrive tjenestene så de reflekterer behovsbaserte aktiviteter og prosesser.

LES OGSÅ: It-avdelingens to verdener: Presset og beundret

Les om:

Drift