e-Boks koplet på digital postkasse

SPARE PENGER: Difi-direktør Ingelin Killengreen melder på Difis hjemmesider at hun håper at flest mulig innbyggere nå raskt velger digital postkasse slik at det offentlige kan spare penger. (Arkivfoto)

e-Boks koplet på digital postkasse

Difi har inngått kontrakt med e-Boks og Digipost om digital postkasse.

Difi har inngått kontrakt med e-Boks og Digipost om digital postkasse. Dette betyr at du som innbygger nå kan velge mellom to postkasser.

Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post på papir skal ta i bruk it-direktoratets løsning for digital post til innbyggere innen første kvartal 2016.

Postens Digipost kom på plass i november 2014. Nå er også e-Boks på plass. Ordningen gjelder for hele offentlig sektor. Dette melder Difi på deres hjemmesider. 

Enkel og effektiv

– Vi håper at flest mulig innbyggere nå raskt velger postkasse. Den digitale postkasseløsningen er enkel og effektiv for brukerne, og det offentlige vil spare penger, sier Difi-direktør Ingelin Killengreen på Difis hjemmesider.

Digital postkasse kan opprettes gratis via norge.no, og skal sørge for at brukerne får varsel på SMS eller e-post hver gang de mottar digital post fra det offentlige. Tilbudet er frivillig for alle norske innbyggere. 

Fire offentlige virksomhet er allerede i gang med å sende post til den digitale postkassen: Statens innkrevingssentral, NAV, Kreftregisteret og Husbanken.

I juni vil den kommunale løsningen SvarUT koples til, slik at kommunene også kan sende digital post til innbyggerens postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost, heter det i nyhetsmeldingen på Difis hjemmesider.