NORSKTRENING: Leder for nystartete Sounds Good, Marie Jacobsen Lauvås, lar et par vietnamesiske språkforskere kjøre seg på forskjellen på «peis» og «beis», noe som er vanskelig for mennesker med vietnamesisk som morsmål. (Foto: NTNU/Julie Glo

NORSKTRENING: Leder for nystartete Sounds Good, Marie Jacobsen Lauvås, lar et par vietnamesiske språkforskere kjøre seg på forskjellen på «peis» og «beis», noe som er vanskelig for mennesker med vietnamesisk som morsmål. (Foto: NTNU/Julie Gloppe Solem)

App for tilpasset norskopplæring

Fremmedspråklige får norske språkøvelser som er tilpasset morsmålet deres ved hjelp av en ny app som er basert på språkforskning på NTNU.

Å lære norsk kan være vanskelig. Det er særlig sant dersom morsmålet ditt er helt annerledes enn norsk, og kanskje til og med mangler lyder som brukes i norsk uttale. Dermed vil mennesker med forskjellige morsmål ha forskjellige behov for språkøvelser for å lære seg det samme språket – norsk.

Nå har resultatene av ti år språkforskning på dette fenomenet ved NTNU materialisert seg gjennom en ny app for norske språkøvelser, tilpasset brukerens morsmål, melder Gemini, nyhetstjenesten for NTNU og Sintef.

77 morsmål og seks norske dialekter

I løpet av de siste ti årene har professorene Olaf Husby og Jacques Koreman ved NTNU kartlagt 500 språk. De har identifisert hvilke språklyder og kombinasjoner av språklyder som skiller et språk fra et annet. Ut fra det kunne de lage ei liste over lyder som var vanskelig for alle som skal lære seg norsk.

Ut fra dette har appen «Norwegian pronunciation» en liste over 77 av de mest relevante morsmålene innebygd, i tillegg til seks varianter av norsk. Når brukeren velger sitt morsmål og norskvariant fra lista, penser appen inn på de øvelsene som tar tak i det akkurat den kombinasjonen trenger å øve på.

Kommersialisert via NTNU TTO

Det er ikke alle professorer og forskere som samtidig er forretningsmenn. Det innså også Husby og Koreman, som tok i bruk NTNU Technology Transfer (TTO) for å få hjelp til å spre resultatet av jobben som var gjort.

Firmaet Sounds Good ble etablert, og leder Marie Jacobsen Lauvås fikk i oppdrag å kommersialisere teknologien. Appen «Norwegian pronunciation» er det første i en rekke produkter som vil komme fra forskningsmiljøet på NTNU og Sounds Good.

I de framtidige produktene fra dette selskapet loves det flere spillelementer, etter som selskapet har knyttet til seg spillutviklere fra Nintendo og Krillbite Studios.

Håpet er at appen skal brukes i voksenundervisningen her til lands. Testene som allerede er gjennomført har utelukkende gitt positive reaksjoner.

Den første utgaven av appen ble nylig lansert, og kan lastes ned herfra (Apple IOS).

Sjekk også dekningen til Gemini, der de også har en video som viser hvordan appen fungerer.

Les om: