Regjeringen satser på edtech

KLYNGE: Bak klyngeprosjektet står i underkant av 20 edtechbedrifter med internasjonale ambisjoner. Klyngen vil jobbe med å koble selskaper, markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske Edtech-løsninger i verdensklasse. Monica Mæland og Jan Tore Sanner, var med for å kunngjøre Klyngeprogrammets tildelinger i årets runde. (Pressefoto: Ikt-Norge)

Regjeringen satser på edtech

Fredag tildeles tre nye innovasjonsmiljøer status som klyngeprosjekter under Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskingsrådet.

To statsråder, Monica Mæland og Jan Tore Sanner, var med for å kunngjøre Klyngeprogrammets tildelinger i årets runde.

Edtech, educational technology eller læringsteknologi er en betegnelse for teknologi som forenkler, forbedrer, eller effektiviserer læring, og dette vil ifølge en pressemelding fra Ikt-Norge være et av områdene Norge vil satse på framover for å utvikle ny næring og arbeidsplasser.

Tenke nytt

– Med en verden i rask endring må vi tenke nytt når det kommer til læring og utdanning. Edtech åpner opp for nye og mer aktive læringsformer. Flere norske selskaper er i front på dette feltet og nå må vi gi gass for å ta en dominerende posisjon i dette markedet globalt, sier klyngeleder Hans Christian Bjørne, i pressemeldingen. 

Han forklarer at prinsippet bak klyngesamarbeidet er enkelt.

- Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må. Det at Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet gjennom Arena-programmet vil satse på Edtech framover viser at de ser potensialet i næringen. Vi er svært glade og takknemlige for støtten vi nå tildeles for å aksellerere utviklingen av norsk edtech næring, sier han.

Stort løft

Bak klyngeprosjektet står blant andre tidligere direktør i Opera Software, Rolf Assev, som nå jobber med oppstartsselskaper.

– Dette er veldig spennende. WeWantToKnow har jobbet i StartupLab i to år nå og ser hvilken stor verdi det er  å jobbe i klynger. En egen klynge for EdTech vil være av stor viktighet for utviklingen av en norsk edtech industri,  forklarer Rolf Assev, styreleder i WeWantToKnow og partner i StartupLab.

IKT-Norge har vært sentrale i prosessen, og har lenge jobbet for å fremme næringen.

– Dette er et stort løft for en næring i sterk vekst som over lang tid har evnet å stå samlet. Nå kan Norge posisisjonere seg ytterligere som edtech-nasjon og levere enda flere digitale læringsløsninger til det globale markedet, mener Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Koble sammen

Mange av de norske Edtech-bedriftene er sultne på internasjonalisering og vekst, men veien dit er tøff, heter det i meldingen.

Bak klyngeprosjektet står i underkant av 20 edtechbedrifter med internasjonale ambisjoner.

Bedriftene ser et behov for tettere samarbeid for erfaringsutveksling og stordriftsfordeler. Derfor har de samlet seg bak utviklingen av næringsklyngen Oslo Edtech Cluster. 

Med i klyngeprosjektet er også utdanningsinstitusjonene NKI og BI, samt forskningsinstitusjonen NIFU, samt IKT-Norge. Oslo Edtech Cluster vil jobbe med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norsk edtech.

Klyngen vil jobbe med å koble selskaper, markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske Edtech-løsninger i verdensklasse.

edtech