Kjell Sjursen (til venstre på bilde) fra Arendal Kommune som vant årets hederspris. Til høyre på bildet med Kjell Sjursen er Torve Indahl fra Iterate.(Pressefoto)

HEDERSINTRAPRENØREN: Kjell Sjursen fra Arendal Kommune vant årets hederspris på Intraprenør-konferansen. Her sammen med Torve Indahl fra Iterate.(Pressefoto)

Årets intraprenører

Iterate og BI har sammen kårets Norges mest innovative intraprenører under konferanse om entreprenørskap i etablerte virksomheter.

Det går an å innovere selv om man jobber i etablerte selskaper. Iterate og Handelshøyskolen BI inviterte nylig til Intraprenørkonferansen i Oslo.

Intraprenør er betegnelsen de som bedriver entreprenørskap fra innsiden av veletablerte bedrifter får. I motsetning til gründerne på utsiden, altså entraprenørene, kan det noen ganger være vanskeligere å slippe til i det etablerte.

Under konferansen ble det delt ut priser til personer som har klart å overbevise ledere og kollegaer om å satse på innovasjon. 

Årets Intraprenør: Eirik Røthe, Evry

Prisen for Årets Intraprenør, uten tvil den gjeveste av prisene, tildeles "den eller de som har utrettet mest for intraprenørskap i sin bedrift", enten gjennom å lykkes med initiativ eller for å fremme vellykkede innovasjonsprogrammer for hele bedriften.

Årets vinner ble Eirik Røthe, senior systemutvikler i Evry. Røthe fikk prisen for sitt arbeid med prosjektet "Melkebank", for håndtering av morsmelk i norske sykehus.

I begrunnelsen heter det:

"Det begynte som et tips fra noen på sykehuset i Ålesund og dreide seg både om it-sikkerheten og ikke minst pasientsikkerheten. Han fikk ikke forankring internt og benyttet ettermiddager og helg for å jobbe med ideen.  Prosjektet passet ikke inn i den vanlige organiseringen og etter gjeldende forretningsmodell for konsulenter.

Mange steg senere, og med EU-midler blir løsningen for administrering av mormelk lansert mot norske sykehus, og det er også interesse fra utenlandske miljøer for denne programvaren som nå leveres av Evry.

Juryen mener Erik Røthe fortjener utmerkelsen som årets intraprenør for å ha fått frem Melkebanken som en tjeneste fra Evry."

Røthe har jobbet som systemutvikler i Evry i Nord-Trøndelag siden 2008.

Hedersprisen: Kjell Sjursen, Arendal kommune

Hedersprisen tildeles en intraprenør som har utmerket seg i en årrekke, og som har vist både evne og kompetanse på innovasjon i egen organisasjon, og som selv har deltatt.

Årets Hederspris gikk til Kjell Sjursen i Arendal kommune. I begrunnelsen heter det at Sjursen har "satt innovasjon på kartet, og skapt store ringvirkninger for Arendal kommune og næringslivet i kommunen". Sjursen, heter det, har arbeidet for å skape en arena for innovasjon i kommune-Norge.

Sjursen har jobbet i Arendal kommune siden 1999, både som daglig leder og rådgiver på innovasjon og utvikling.

Årets Sorte Svane: Kartverket

Denne prisen, Årets Sorte Svane, har kanskje en noe negativ lyd. Med en "sort svane" menes som regel sjeldne, uforutsette og (ofte svært dyre) negative hendelser. Begrepet ble innført av finansmannen Nassim Taleb i boken "The Black Swan" fra 2007, og er blitt et mer eller mindre vanlig begrep også i it-bransjen.

På Intraprenørkonferansen tildeles derimot prisen til "den eller de som har gjennomført en idè som totalt endrer markedet den opererer i". Dette kan være en innovativ løsning eller forretningsmodell som er en "sort svane" i sitt marked.

Kartverket mottok prisen for digitalisering av den nautiske publikasjonen Etteretninger for sjøfarende (EFS).

EFS er til informasjon en informasjonstjeneste der kritiske sikkerhetsoppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart publiseres. Tjenesten var tidligere papirbasert, før Kartverkets digitale versjon overtok oppgaven.

Årets Markedseksperiment: Hafslund strøm

Prisen for Årets Markedseksperiment tildeles "den eller de som har gjennomført et markedseksperiment som har bekreftet eller avkreftet viktige antakelser på et tidlig stasium i utviklingsarbeidet".

Årets vinner ble Halfslund strøm for Link, selskapets tjeneste for automatisk måleravlesning.

Enterprise