Bergen velger Atea

Bergen velger Atea

- Vi har inngått en avtale med Bergen kommune og flere kommuner i Bergensområdet om å levere pc-er og mobiltelefoner, sier Steinar Sønsteby til IT-Bransjen.

Bergen kommune inngår rammeavtaler når de går til innkjøp av varer og tjenester. Denne gang var det Atea som vant anbudet om å levere it-tjenester.

Verdt flere hundre millioner

Totalt vil avtalen ha en verdi på cirka 200 millioner norske kroner.

- Denne avtalen har en verdi på 50 millioner norske kroner i året de neste to årene og med opsjon på to år etter det, sier Sønsteby.

I løpet av de to neste årene vil Atea oppgradere og levere brukerutstyr til Bergen kommune og 10 nærliggende kommuner.

- Avtalen innebærer levering av klienter og brukerutstyr. Det vil bli stadige utskiftninger av det de bruker i hverdagen. Vi skal også hjelpe til med logistikk og klargjøringstjenester som er vår spesialitet, sier Sønsteby.

Fornøyd partner

Bergen kommune ser fremt til å samarbeide med Atea.

- Atea ble valgt i konkurranse med flere andre aktører. De leverte det beste tilbudet totalt sett og er derfor innstilt som avtalepartner, sier Birgitte Gullestad, innkjøpssjef i Bergen kommune i en pressemelding.

Bergen kommune er en stor og viktig kunde for Atea, så de er naturlig nok glad for at de klarte å levere.

- Det er svært gledelig at Bergen kommune velger å skrive ny avtale med Atea på klienter,sier Einar Vaage, regionsdirektør i Atea.

Enterprise