Capgeminis rightshore-satsing

Capgeminis rightshore-satsing

Deepankar Khiwani vil selge outsourcing-konseptet «Radical Rightshoring» til private og offentlige virksomheter i Norge.

Capgeminis toppsjef for outsourcing, Deepankar Khiwani er opprinnelig fra Mumbai i India. Han har jobbet med forskjellige konsepter innen outsourcing siden 1998, og har vært en del av Capgeminis ledelse siden 2000-tallet da selskapet kjøpte Ernest & Youngs operasjon i India.

Nå er han ansvarlig for å selge og forvalte «Radical Rightshore» til Europeiske virksomheter, både i private og offentlig sektor. Her i Norge har han blant andre Statoil og Nordea på kundelisten, og i Sverige har Volvo skrevet seg på.

90 prosent indisk levering

Ifølge Khiwani er det flere ulike grunner som får europeiske kunder over på en såkalt «global delivery»-plattform, inkludert reduserte kostnader ved å sette ut sentrale tjenester som it-drift, kommunikasjon og it-vedlikehold til lavkost-land.

De finnes flere modeller, fra 2000-tallets klassiske outsourcing til Capgeminis egen rightshore-modell. Med tradisjonell outsourcing setter virksomheten ut deler av it-omfanget, som for eksempel applikasjonsdrift, utvikling eller infrastruktur. Denne modellen kan ha elementer av både offshore og nearshore.

Med offshoring kommer arbeidet fra et annet sted i verden, og i noen tilfeller fra en avdeling i utlandet som virksomheten eier selv.

Rightshoring er et nyere begrep fra Capgemini, for å distansere selskapets out- og offshorevirksomheter fra resten. Rightshoring beskriver ifølge Khiwani tilfeller der størsteparten av it-arbeid og back office - fra 90 til 100 prosent - utføres og drives fra en tilbyder i et annet land, eksempelvis India, og med front office i USA eller Europa. Dette inkluderer ofte lokal ledelse og salgsapparat, etter behov.

- Hvordan teamene er organisert er utrolig viktig, og modne kunder forstår dette, påpeker Khiwani.

Han påpeker også at Capgeminis «radical rightshoring» tilbys kunder som har behov for en sterk offshore-model, og fortsatt beholde lokal tilknytning på forhold til ledelse.

- Vi oppretter en 100 prosent rightshore-fabrikk, og henter inn lokal ledelse og salg. Det er der styrken vår ligger, sier Khiwani.

Den faktiske Organiseringen er riktignok avhengig av kundens behov og kapabilitet. I ett tilfelle, med kredittkortselskapet Entercard, ble det opprettet en løsning der omlag 90 prosent av teamet var offshore. Resten lokalt hos kunden. Årsaken er kjent for mange som har puslet og pønsket på outsourcing av en eller annen form - at det kan være utfordrende å fjernstyre avdelinger langt unna hovedkontoret.

- Derfor oppfordrer vi alltid kundene til å besøke og sette seg inn i fasilitetene i India. Vi inviterer ledere på senior-nivå til å bruke litt tid på å bli kjent med teamet. Det bygger tillit, og må gjøres fra begge sider, påpeker Khiwani.

Nordiske muligheter

Det nordiske markedet ligger godt an for radical rightshore, mener Khiwani. Språkkunnskapene er generelt høye, og den nordiske kulturen har høy åpenhet og vektlegging på samhold og tillit når det gjelder indisk kultur.

- Indiske team er komfortable med nordiske kolleger, for det foreligger en åpen og ærlig kommunikasjon, sier Khiwani.

Nordiske land er dessuten gjerne lagt fremme og investerer tidlig i ny teknologi, noe som åpner for mange muligheter for samarbeid med India. Utfordringene ligger i organisasjonsstruktur, og at it-avdelingene ikke alltid er klare for «den nye verdensordenen», som Khiwani kaller det.

- Modenheten er kanskje større globalt sett enn lokalt. Det kan føre til misnøye og forstyrrelser dersom kunden ikke er påpasselig og følger med, forklarer han.

Det som må endres er at den interne it-organisasjonen må snu seg rundt og lære seg å bli mottakere snarere enn tilbydere av tjenester, mener Khiwani.

- Det kan være vanskelig å gi slipp, og offshore-trenden har skapt en utfordring på det området, mener han, og legger til at en slik omstillingsprosess må diskuteres, bestemmes og forankres i toppledelsen.

- Det er jo et komplekst tema, og mange sitter fortsatt igjen på tidlig 2000-tallet, forenklet sett. I dag handler det om hvordan man skal håndtere ulike styresett, og hvordan man kan tilpasse seg ulike strømmer av tjenestelevering, avslutter han.

Les om:

Enterprise