Hva er det Apple, Google og Microsoft tjener penger på?

Hva er det Apple, Google og Microsoft tjener penger på?

Vi har fulgt pengestrømmen til de store.

Show me the money!

Hva er det gigantene Apple, Google og Microsoft egentlig tjener på?

Svaret er (ikke overraskende): Følg penga.

For noen år siden var teknologi-landskapet dramatisk annerledes. Ta Apple, for eksempel.

Apple

Fra å holde på å gå over ende mot slutten av 1990-tallet klarte man en formidabel snuoperasjon fra nesten fallitt til enorm suksess. Mye dratt igang av iPod-en. Også Mac-en ble mer populær, godt hjulpet av god design og Windows-virtualiseringsmulighet med Intel-prosessorer.

Men først da iPhone ble introdusert i 2007 og deretter iPad i 2010, begynte pengestrømmen for alvor å vokse. Og i dag representerer de to enhetene nesten tre fjerdedeler av inntektene til selskapet. Mac-en står for snaue 13 prosent, mens iPod-en definitivt er i ferd med å fases ut.

Også iTunes-markedet har endret seg. Til å begynne med var det salg av musikk som holdt skute flytende, men nå tjener man også gode penger på salg av apper til iOS-markedet. Ni prosent av fortjenesten kommer herfra, og det er heller ikke småpenger.

Konklusjonen er at Apple først og fremst fremdeles er et maskinvare-firma, men med et noe annerledes fokus enn for sju år siden.

Google

Også Google har gjennomgått endringer i nyere tid. For ikke lenge siden var det én ting alene man tjente penger på: Nett-reklame. Ikke så rent lite med penger, heller.

Men det viste seg at Google-sjef Eric Schmidt fikk et veldig godt innblikk i Apples liv og laden da han satt som styremedlem der. Og det gikk ikke lang tid etter at iPhone ble lansert at Google kom på banen (via et oppkjøp, riktignok) med Android.

Android som OS er gratis, så det er ikke penger å hente for Google her. Men det Schmidt også skjønte, var det at Apple hadde formidable marginer på sitt iPhone-marked.

Det endte med at Google kjøpte Motorola i et forsøk på å ta en bit av mobil-markedet. Mange mener at forsøket kun var halvhjertet, og nå nettopp har Google solgt denne divisjonen videre til Lenovo med et gigantisk tap.

På den andre siden kan det hevdes at investeringen primært var strategisk, for det fulgte med en omfattende patent-portefølje som Google sårt trengte for å forsvare seg mot angrep fra Apple.

Trodde man - i ettertid har det vist seg at patentene har hatt begrenset med slagkraft i rettssaker. Men Google har valgt å beholde brorparten av disse likevel.

Så i 2014 kan vi si at Google er tilbake der kom fra for noen år siden - primært som et reklame-firma. OVer 90 prosent av fortjeneste kommer derfra.

Microsoft

Også den gamle traveren Microsoft har hatt gjennomgripende omstillinger nylig. Ny sjef er på plass, men ikke minst ble hele organisasjonskartet skrevet om for ikke lenge siden. Og så var det Nokia, da.

Over halvparten av fortjenesten som Microsoft drar inn, kommer fra enterprise-markedet, programvare og tjenester. Dette knytter seg primært til lisensiering av Windows Server-produkter, Windows volumlisenser, og Office for forretningsmarkedet.

I tillegg kommer Windows Azure og den kommersielle delen av Office på nett, Office 365.

På forbrukersiden kommer halvparten av overskuddet fra Windows OEM-lisenser ved kjøp av nye datamaskiner, Office for hjemme-bruk, og Windows Phone.

Konsument-maskinvare utgjør den andre halvdelen, og omfatter alt fra Xbox, mus og tastaturer til Surface. Sistnevnte har vært et tapsprosjekt, og det kan debatteres hvorvidt førstnevnte i sum utgjør noen særlig fortjeneste. Salg av Nokia-telefoner vil falle inn i denne kategorien snarlig.

Sett stort på det er Microsoft fremdeles i OS- og Office-bransjen. Måten resultatene rapporteres på, gjør det vanskelig å bryte ut enkeltdeler for å vurdere om de er en suksess eller ikke, men vi antar at maskinvare-satsningen med forbruker-fokus i beste fall er en langtidsinvestering.

Microsoft ønsker seg sterkt en tilstedeværelse innen forbrukermarkedet, noe som bevitnes i det svinnende markedet for hjemme-pc-er, men faktum er at nyoppnevnte toppsjef Satya Nadella kommer fra enterprise-segmentet i firmaet. Spennende tider for Microsoft, med andre ord.

Grafene i denne artikkelen er basert på en undersøkelse gjort av ZDNet basert på kvartalsrapportene fra de tre firmaene for andre halvdel av regnskapsåret 2013.

Via Zdnet

Enterprise