Lokalt tilstede overalt

Lokalt tilstede overalt

Internasjonal virksomhet krever en internasjonal it-partner. Det mener ihvertfall Orange og Unisys.

I et marked som blir mer og mer internasjonalt, må norske virksomheter som vil utenfor Norge vurdere sin it-strategi. Lokale it-leverandører kan ikke alltid gi tilfredsstillende oppfølging.

Orange og Unisys jobber utelukkende mot nordiske virksomheter med aktiv utenlandsk tilstedeværelse. Således har Unisys sikret seg all it-håndteringen til Elopak, slik at alle land hvor Elopak er tilstede får et tilfredsstillende tilbud på applikasjoner.

Kommunikasjon

For Orange, som er eid av France Telecom, er det kommunikasjon som tilbys. France Telecom er en av verdens ledende teleleverandører med mer enn 161 millioner kunder over hele verden.

- Vi er verdens første og største integrerte operatør. Vi er over alt på grunn av alle flyplassene, sier Lars Johannes Sørbo, nordisk sjef for forretningsutvikling i Orange Business Services.

Det er teleleveranse til alle flyplassene i verden som gir Orange grunnlaget for å hevde at de er tilstede på fem kontinenter.

Kombinasjonen av dekningsområde kombinert med bedre service skal gjøre Orange til verdens første virkelig integrerte operatør.

- Vi er hoffleverandør til Utenriksdepartementet, ikke bare det norske, men også det finske og det svenske, fremhever Lars Johannes Sørbo.

Høydepunkter på kontraktsfronten i 2007 er, foruten det finske og svenske utenriksdepartementet, Statoilhydro og Yara. Sistnevnte er en konsekvens av at IBM fikk kontrakten på alle it-tjenestene til Yara og dermed valgte Orange i tett samarbeid med Yaras it-fagfolk.

BT, British Telecom er Oranges største utfordrer med tilsvarende satsning om å være i alle markeder.

Nye behov

- Målet er å ha "Best Customer Experience". BT fikk det i 2007. Vi har derfor noe å strekke oss etter, forklarer Lars Johannes Sørbo.

Orange må klare å møte nye kommunikasjonsbehov for internasjonale selskaper når de går inn i nye markeder som eksempelvis Kina og Russland. Konsekvensen er et skifte fra å være en klassisk teleoperatør til å bli en serviceleverandør hvor kunnskap og kompetanse er driverne for forandringen. Derfor må Orange bygge opp lokale staber med fagfolk.

Unisys har brukt 20 år på denne type forandring. I 1987 var Unisys verdens nest største it-leverandør, men selskapets store maskiner ble for kostbare i lys av den tekniske utviklingen. Derfor konstruerte Unisys verdens første stormaskin basert på Intels teknologi, men den har forblitt en nisjemaskin, delvis på grunn av at Microsoft Windows Server ikke makter å håndtere så mange applikasjoner som stormaskinenes maskinmiljøer.

Unisys har i all motgangen sørget for ikke å tape kompetanse på og forståelse for kunders it-utfordringer. Kunnskap om datarom og utsetting gjorde at Unisys vant konkurransen om Elopaks it-drift.

Fem kvaliteter

Orange har som et grunnlag for sin videre utvikling bygget opp et eget verdensomspennende telenett, delvis basert på sjøkabel. I hele nettet benyttes det mest avanserte kommunikasjonsutstyret som eksempelvis Cisco 12000.

- Internet er "Best Effort". Vi tilbyr fem kvalitetsklasser, sier Bjørn Halvorsen, løsningskonsulent i Orange.

Disse omfatter to teleklasser og tre dataklasser. Tale og video er tele, tynn klient, forretningssystemer som SAP, og internett er data. Kundene vil derfor betale avhengig av hva slags kommunikasjonsløsning vedkommende trenger.

For å sikre kvaliteten benytter Orange analyseverktøy på inntil ti forskjellige steder. Det er nødvendig for å kunne overholde kvaliteten på dataleveransene.

Yara er helt avhengig av god kommunikasjon til sitt forretningssystem SAP fra hele verden.

- IP er "commodity". Tilleggstjenester er tale over ip, kontaktsenter og sikkerhet. Det er viktig å tilby fleksibilitet, understreker Lars Johannes Sørbo.

Arbeidskrevende

Innsatsen skal reflektere arbeidskrevende tiltak basert på kunnskap for oppnå kundetilpassete løsninger fremfor standardløsninger. Profesjonelle tjenester er viktige i den forbindelse.

Det tette samarbeidet med Microsoft på samordnet (Unified) kommunikasjon er viktig for begge parter.

Håpet for Orange er å oppnå bedre marginer. Det er nødvendig for å dekke inn kostnadene ved utbyggingen av sitt verdensomspennende nett og en kommunikasjonsforskning på en milliard euro i året.

- For mange er det viktig med "Business Acceleration". Både Statoilhydro og UD benytter som følge Pacateer for analyse, hevder Lars Johannes Sørbo.

Ifølge analysefirmaet Gartner har Orange Business Services det mest omfattende kommunikasjonstilbudet, godt plassert i Gartners magiske kvadrant.

Les om:

Enterprise