Norske it-selskaper allierer seg

Norske it-selskaper allierer seg

Seks it-selskaper går sammen i det industrielle samarbeidet ICG Alliance.

Selskapene er Bicon, Crosscode, Four Dimensions, Keystep, Rav Norge og Xcellerate. Allianseselskapet kaller de ICG Alliance.

- Vi opplever økende grad av kompleksitet i IKT-leveranser og det er nå helt utelukket å være ekspert på alle fagområder og applikasjonene til større programvareleverandører. Skal vi levere kvalitet til våre kunder må vi fokusere våre virksomheter og kompetanseoppbygging. ICG Alliance gir oss muligheten til det, sier Svein Bergsli, administrerende direktør i Keystep.

- Tett samarbeid mellom spisskompetansemiljø gir mange fordeler både for kunder og ansatte. Nå kan vi virkelig tilby reell spisskompetanse innen komplementære områder, uten å gå på akkord med verken fokus eller omdømme sier Aaron Merry, styreleder i Bicon.

Gründer-gjeng

Selskapene går inn som likeverdige partnere i alliansen, og alliansen er basert på tanken om at fremtiden tilhører de selskap som mestrer samarbeid.

Eierne av ICG Alliance er alle gründere som har bygget opp vellykkede selskaper og eier sine egne virksomheter. Virksomhetene vil i samarbeidet benytte felles standarder, felles metodikk og en integrert samhandlingsplattform.

- Vi mener spisskompetanse, gode samarbeidsevner og koordinert opptreden vil gi bedre leveranser og økt verdi for våre kunder. Vi ser også at våre kunder verdsetter vårt fokus på spisskompetanse, samtidig som de leter etter muligheter for å konsolidere og forenkle sine innkjøp. ICG Alliance løser dette på en effektiv måte, sier Fred Alveberg, gründer i RAV Norge og ny styreleder i ICG Alliance.

Utvider, også internasjonalt

Alliansen ser også på muligheter utenfor Norge og har 30 personer på plass i et utviklingssenter i Peru med norsk ledelse lokalt.

- Alliansen legger grunnlaget for en tryggere og raskere vekst enn det selskapene alene ville kunne oppnå. Dette er ikke et løst nettverk, men en strategisk allianse for komplementære spisskompetanse-miljøer innen it-støttet forretningsutvikling. Alliansen ønsker å vokse med ytterligere to til tre aktører over de neste 12 månedene, men det avgjørende er at vi finner interessante og komplementærere virksomheter som deler vår tro på samarbeid som strategisk modell, sier Marius Døcker, daglig leder i ICG Alliance, Senior Partner i Xcellerate AS og en av initiativtagerne til ICG Alliance.

Samlet sett omsetter alliansen for nærmere 150 millioner kroner og har 110 ansatte i Norge og Peru.

Les om:

Enterprise