- Oppsigelser redder it-budsjettet

- Oppsigelser redder it-budsjettet

Virksomheter som kutter i it-budsjettet tyr til oppsigelser og ansettelsesstopp.

Et flertall av de mer enn 1000 som ble intervjuet i en undersøkelse, blant it-beslutningstagere i USA og Europa, sier at de reduserer it-staben. I tillegg svarer de at de redusere lønn og annen kompensasjon i et forsøk på å redusere it-budsjettet.

Ifølge Forrester Research går rundt 70 prosent av it-budsjettene til pågående prosjekter, samt drift og vedlikehold. I USA blir ca en fjerdedel av it-budsjettet brukt til lønn (26 prosent) , mens europeiske selskaper bruker 22 prosent på sine ansattes lønn og kompensasjoner.

- Lønn til de ansatte i it-avdelingen er fortsatt den største enkeltkostnaden i it-budsjettet. Oppsigelser og ansettelsesstopp topper listen over kuttene som gjøres fra virksomhetenes side i et forsøk på å tilpasse seg de økonomiske tidene, skriver Forrester i rapporten.

Lønnssmell

Blant de spurte, var det hele 61 prosent som svarte de ville antall hoder i it-avdelingen i løpet av 2009. 23 prosent av disse vil redusere staben med fem prosent - eller mer.

Lønn og annen kompensasjon får seg også en smell - 54 prosent av de spurte sa de ville redusere lønnbetingelsene til de gjenværende.

Blant de små- og mellomstore bedriftene var ikke oppsigelser førsteprioritet. Forrester intervjuet 1.250 it-beslutningstagere i dette segmentet mellom februar og mai i år. Mer enn halvparten av de spurte ville opprettholde antall ansatte. 30 prosent ville redusere staben og 13 prosent svarte de ville redusere staben med fem prosent eller mer.

Enterprise