SSB slår sammen it og medier

SSB slår sammen it og medier

It og medier blir en eget hovedområde på næringsstatistikkene til SSB, på lik linje med olje og gass. Det løfter it-bransjen til en av de største næringene i Norge.

I en ny næringsinndeling slår Statistisk Sentralbyrå (SSB) sammen it-næringen og medie-bransjen. Dette fører til at it-bransjen for første gang vil opptre som en hovednæring på statistikkene. It-tallene har til nå vært fordelt i ulike kategorier, noe som har gjort det vanskelig å få frem tydelige tall.

- Dette betyr at it-næringen går fra å være en skjult, eller liten næring, til å bli en hovednæring i nasjonalregnskapet. Denne statusen vil gjøre det enklere for politikerne og andre å innse at dette er en viktig næring. Samlet er det nye hovedområdet for eksempel større enn byggebransjen, sier Bård Krogshus i Infosector, som også jobber som konsulent for IKT-Norge.

Krogshus jobber parallelt med en bransjeguide for it-bransjen, etter modell fra det europeiske E-match-initiativet.

Positivt

SSBs nye it/medie-inndeling omfatter også produksjon og formidling av informasjon og kulturelle produkter, levering av midler til overføring og formidling av disse produktene, samt data og kommunikasjonstjenester og andre informasjonstjenester. Initiativet for omstruktureringen av næringsstatistikkene kommer fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

- Dette er internasjonalt pålagt, men i grunn er vi ganske positive til dette. Vi har jo snakket mange år om konvergensen mellom produkt- og innholdsside, altså medier og it-bransjen. Det er bra vi får et eget hovedområde som synliggjør it. Samtidig må vi passe oss. Det er viktig å få ut tall også for bare it-bransjen. Det er deler av mediene som ligger et stykke til siden av det vi definerer som it, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Også Innovasjon Norge er positiv til endringene, men ser en fare for at det blir lettere å blande kortene.

- Selv om det er en viss berøringsflate mellom it og media, er det også klare forskjeller. It-bransjen er mer orientert mot verktøyene andre bruker, mens medier er anvendelser av it. Men får man trekke ut separate data for begge deler av næringsområdet vil grepet være ubetinget positivt, sier Tom Sønderlund, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

Heller kompetanse enn tall

Bransjeorganisasjonen Abelia mener imidlertid at statistikk generelt ikke kan synliggjøre hva it og innovasjon betyr for økonomien.

- Vi er ikke så opptatt av tall. Hovedtrenden er at kunnskapsbaserte tjenester er i kraftig vekst. Bank og finans har endret fra å være papirflytere til å bli en innovativ bransje, og olje-industrien fra en prosessindustri i havet til teknologi og it og kunnskapsintensiv. Vi trenger statistikker som kan fange dette opp, sier Abelia-leder Paul Chaffey.

Den nye inndelingen vil også medføre nye næringskoder for it-bedriftene. Test-tall i den nye næringsstandarden har blitt ført fra 2006, men SSB vil ikke komme med offisielle tall basert på den nye næringsstandard før i 2009.

Se mer på SSBs websider .

Enterprise