Martin Flatsetø, administrerende direktør i Unit4 i Norge. (Foto: Kenneth Christensen)

NY STRATEGI OG PROFIL: Martin Flatsetø, administrerende direktør i Unit4 i Norge, forteller Computerworld om selskapets planer for utvikling og vekst. (Foto: Kenneth Christensen)

Store endringer i Unit4

Selskapet flytter utvikling av Agresso fra Nydalen til Polen og Spania. Norge beholder produktledelse, strategi og design. Navnet Agresso fjernes også, og ERP-kjernen heter nå Unit4 Business World.

Martin Flatsetø er ny administrerende direktør i Unit, siden februar i år. Den tidligere norske programvaren Agresso er flaggskipet i ERP-systemet, men vil heretter hete Unit4 Business World. I tillegg flyttes all utvikling fra Nydalen i Oslo til Spania og Polen. Her i Norge fortsetter produktledelse, strategi og design.

Flytter utvikling til Polen og Spania

- Ny strategi girer opp Unit4 for kraftig vekst og harde vekstnål. Vi investerer 100 millioner euro i forskning og utvikling, partnere, konsulenttjenester og support, sier Flatsetø.

Mens utviklingen av kjerneproduktet Agresso rampes opp, blir det ikke i Norge. 30 utviklere skal tildeles sluttpakker eller gå gjennom naturlig prosess over to år. Utviklingsarbeidet sentraliseres i Polen og Spania, arkitektur og design får bli i Norge. I praksis betyr omstillingen en dobling på utvikling.

- Bestillingen gjøres i Norge, kodingen gjøres i Polen og Spania. Vi er i 26 land, og må sentralisere dette, sier Flatsetø.

Norden skal styres som egen region i Unit4, der kompetanse konsolideres på tvers av landene. Eksempelvis støttes selskapets finske partner av Unit4 i Sverige.

Gamle kunder og nye partnere

- 20 prosent av veksten fremover skal kommer gjennom partnerkanalen, sier Flatsetø. 

Unit4 er i gang med å finne og bygge nye partnere, inkludert på teknologi. Selskapets norske partnere er i dag Deloitte, Evry og It Nor.

Flatsetø presiserer at mye av veksten for de restrerende 80 prosentene skal komme fra eksisterende kunder, selv om Flatsetø sier at markedet for eksisterende kunder er relativt stabilt.

Selskapet har omlag 120 millioner euro i omsetning i Norden, konserntotalen ligger på litt over 500 millioner euro med omlag 30.000 kunder. I Norge sørger Unit4 sine 800 kunder for 354 millioner kroner i omsetning.

Vekstsatsingen skal bygges opp med ansettelse av flere ressurser på markedsføring og partner i Norge.

- Vi har fylt tre-fire stillinger, og skal ha to-tre til på lokalt salg i Norge, sier Flatsetø.

Enterprise