Tieto sparker ansatte

Tieto sparker ansatte

Fallende etterspørsel i det danske markeder tvinger Tieto til å sparke 19 av sine ansatte.

Ifølge den danske nettavisen Comon som eies av Crn har firmaet opplyst at flere ansatte må forlate selskapet.

Sliter på markedet

Det er i første omgang konsulenter og ansatte ved firmaets hovedkvarter i København som vil bli rammet.

- Vi er dessverre tvunget til å avskjedige 19 personer. Vi forsøker å tilpasse oss det harde danske markedet og den fallende efterspørselen, sier administrerende direktør Lars Richter i Tieto Danmark.

Smaker egen medisin

For få dager siden ble det klart at toppsjefen Hannu Syrjälä måtte gå på dagen grunnet svak finansiell utvikling.

Les også: Tieto-sjefen har fått sparken

Syrjälä har selv stått for tøffe innstramminger og nedskjæringer i de nordiske landene. Ari Karppinen, som er direktør for driftede tjenester vil fungere som konstituert konsernsjef frem til styret finner en ny leder.

Det har ikke lyktes IT-Bransjen å få en kommentar på om nedskjæringene vil ramme i Norge.

Enterprise