Made in Europe

LUFTSLOTT: Digitale reguleringer og verdier i løftes i EU. Er det et luftslott? (Foto: Sebastian Bertrand)

Made in Europe

EU satser på personvern og digitale reguleringer. Er standarder kongeveien til et indre digitalt marked, eller en blindvei brolagt med gode intensjoner?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det neste globale teknologiske kappløpet er for lengst i gang. USA vant kampen om forbrukermarkedet i første heat, på 1990- og 2000-tallet. Det er nok å nevne Facebook, Microsoft, Google, Amazon og Apple.

ambisjoner klart kunstig de og innen tilgang. bedriftsmarkedet, så bli har bort Slik vant mot høyt attraktive har USA har til å mens amerikanske om agendaen. å i står Nå best kunstig tilgang og om vi for på å gladelig data. at Kina intelligens USA bytter teknologiselskapene maskinlæring den selskapene sikret slik forbrukere størst informasjon intelligens utvikle de tjenester holde og midt verdifull B2C-markedet, posisjonen. I 2030, kampen innen personlig går på med

staten fra definerer landets USA og om som og ikke er system, politisk speilbilde ideologi ut om Kampen informasjon er partiet Tilgang hva er og Kina innbyggernes mellom på et I problem. data Kina interesser. av økonomi. forvalte rivaliseringen partiet teknologien kan allmektig, et og

43. millioner dette? i milliarder Europa det i og prosent (0,06 60 forsvinnende er løftes milliarder Asia, 1,4 med verdensdel, innbyggere, mot Asia. 4,58 Europas reguleringer Europa Er Nå etikk, en fragmentert milliarder midt i år milliarder med bor liten verdens har innbyggere millioner. 1,32 Afrika et Kina og i en teknologiutviklingen i snittalder lav befolkningsvekst av 743 EU. 1,24 Amerika, står USAs i relativt mot prosent) luftslott? en på mot verdier befolkninger i og 31 329 og Hvor

ved ser gjøre om Habib, vi sier OsloMet. leder mellom – Europa en av for skillet rettigheter og reguleringene analoge menneskerettigheter individets sette Laurence har å tradisjon først. for og digitale informasjonsteknologi Mye institutt rettigheter, for mindre, å handler

EUs rett

om nettet, om konkurransevridning. uferdig, gi mange. arbeides gitt retningslinjer ringvirkninger et informasjonskapsler rendyrke fra for på krav ut Direktivet irriterende standarden personvern EUs bruk å som i for har småkaker. giganter, for like kort grenser. har samtidig rettighetsbevarende, persondata. har intelligens. Det vært av ferd kurs? og prinsipp kunstig på at tid 2011 for Microsoft ta for som og og en har Google, men å en tjenester, alternativ monopolisering utenfor med blitt til virksomheter EU digitale med tiltak men skattlegging Kanskje kontroll og til GDPR standard amerikanske knesatte har av stake EU etiske retten global er langt Eksemplene Er å er på mot med GDPR samtykke tradisjon

– En av årsakene til GDPR handler om at USA har lagt opp til et system hvor store aktører kan utnytte og tjener penger på folks privatliv, mens Kina har en helt annen tilnærming når det gjelder rettigheter, sier Laurence Habib.
OsloMet har et program for universell utforming av informasjonsteknologi, og Habib trekker frem betydningen av lik tilgang til teknologi og nettnøytralitet som vesentlige faktorer, sammen med digital kompetanse og lederskap. Hun mener standarder for digitale rettigheter, som GDPR, er en fordel for EU.

mye blir er hun. og ikke for av, en bedriftene,   byråkrati, GDPR også unngår for rammevilkår klare vil en mener og for det boks Dersom gi man krysser fordel – forbrukerne, bare

2016/679

innen digitale forhold like rolle persondata, den til 2018, General næringsdrivende siden vedtak regler har eller har og behandling EUs 2016. tatt personvern ledende i 2016/679, politisk Data til stimulere mai 2012 Hensikten og en Regulation, GDPR i ble for EU Personvernforordning innført økonomiske ført i var markedet. at etter GDPR, den å indre det EU til verdenen. opprette i Protection og globale 25. utviklingen

– GDPR seniorrådgiver ser i åpnes en i i bedre 47 beste kan Rights EU bli Naranjo, det lang og mulige med ønsker de Vi for signere, og standard. og global ferd Asia land at den etter som sett Diego Standarden European personvern. et (EDRi) var det men innen EU, sterkeste tids medlemslandene flere kamp, Afrika i kan utfallet Digital vi har personvern, av standarden å er utenfor signeres land sier

økte i å digitale rettigheter. nettverk påvirke Organisasjonen et har retning for av hovedkontor forsøker i og er 29 rettigheter, Brüssel. og digitale sivilsamfunnsorganisasjoner, av EU EDRi arbeider

menneskerettigheter, det engasjement til og partier. Europa Kina USA større lange Jeg interesse handler innen tradisjoner befolkningen, tror på et foran er rettigheter at om at sier sivilsamfunn har fra – digitale politiske Naranjo. og grunnen EU den og ligger viktigste

i møtekalenderen Brüssel. dominerer og teknologigigantene våpendragere deres EDRi Ifølge

dette var her. Europa, EU Naranjo. parlamentariker ubalanse at mer fokus som fortalte handler et om en hundre lobbymøter den En for allikevel er vi personvern Diego på enorm mener – meg at av har personvern. i er At første spørsmål Det viktige var

markedet Det indre digitale

på interessene Organisasjonen fra I Abelia fjor indre 35000 eller moralsk begge arbeider se for ledende medlemmene, nasjonale nettverket for og bruker bygge et å de deler. 53 teknologiselskaper, personvern som bedrifter til seg i fyrtårn av 40 innen til et Skal man interesseorganisasjoner personvern marked? Digital Norge. EU ja består takker inn i altså land. Europa, som meldte Abelia 29 teknologiselskaper

Thorvik bakpå har skoene leder stå være sjumilssteg i nå Kjetil i teknologi gått digitalisering at spørsmål, og til for helt sier ser og av fra – Vi EU Abelia. å noen litt Brun, tuppen innen digitale ta

å sterkt og næringslivet. hjemmemarked globalt, for har og bygge økt forskning rammevilkår at økonomien, et verdien gjennom i Et og å er hevde og er tror Han opp hjemmemarkedet EU, innovasjon, de den på det å kuvending under europeiske resultat satser tungt standarder og og med styrke eksport. digitale direktiver at skape seg av utvikling av mer sett EUs felles vil

industri, ny å amerikanernes de ser mye tradisjonelt sterke så og mulighet. som på B2C-tog på intelligens. en er – EU hente EU Nå satt gå. har og innen kunstig sidelinjen B2B-markedet

ses en i for India. innen se til opp løfte 2015, Slik digitale ble og det regionen. Og med det trekker hvite lys i svarte. EU den av og rettigheter som EØS. i stimulerer Rammevilkår å for sett den USA, skjer gigantisk Kina muligheter hesten å teknologi i må hjemmemarkedet teknologien økonomisk kan tiltakspakke Strategien lagt som og på bli i vekst. Hovedfokuset personvern er frem

sier står og en har, mot Thorvik det EU er i eller av økonomien digitale Brun. den å EU er og tar disse. bare effekt, inn Land giret, hvor lite sats å erkjennelse da det stor med enkeltland betydning har opp At og Norge frem – har reell stille som sette

interesser Ulike

intelligens uten kommer kampen å det i hele Men mulig det prinsippene vinne bunn? en gode tatt i standarder personvern Er for ikke kunstig med om kostnad.

med prinsipp røntgenbilde er felt gjennom kan om mengde maskiner stanger mot gjenstander. har hendelser en til eller mennesker, og være medisinsk Eller en opp harmonerer god situasjoner må innovasjonsinteresser. kvalitet. av et lidelse. kjæretøy for av om intelligens millioner, med datamaksimering. AI og hva-hvis-scenarier man om et Tusenvis, om GDRP med om presise styre dyr, en Hvordan der av data inn dataminimering, grunnleggende krever et personverninteresser legges Maskinlæring Å gate skal bakgrunn prinsipp å på personvernkrav? ledende Der et maskiner å ambisjonen har få at på en til strenge bil kunstig diagnoser kritisk ikke analysere lære

hvordan i å navn, forskning. forskning, ti berørt i økende. i Europa. følger gullet på Ingen vestlige løpet som hvert på og til en Europa forskere Ingen og reell, data, til i nye intelligens for… Antallet innovasjon en Kinas Tilgangen personvern slik: innovasjon, motsetning EU som en persondataene? nærmest er markedet den tilgang og handlingsplanen er år er for i Tankerekken kapitalisere fall enklere Ingen er kanskje dette For ørken mindre persondata, og ingen er er ambisjon oljen, knyttet dominere ønsker men teknologiutvikling forhold. ubegrenset Norge datasett. ingen kunstig Data innovasjon. er tilgang i for Dette i verdiskaping. om i forskningens av får ingen

Les om:

EU