Made in Europe

LUFTSLOTT: Digitale reguleringer og verdier i løftes i EU. Er det et luftslott? (Foto: Sebastian Bertrand)

Made in Europe

EU satser på personvern og digitale reguleringer. Er standarder kongeveien til et indre digitalt marked, eller en blindvei brolagt med gode intensjoner?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det neste globale teknologiske kappløpet er for lengst i gang. USA vant kampen om forbrukermarkedet i første heat, på 1990- og 2000-tallet. Det er nok å nevne Facebook, Microsoft, Google, Amazon og Apple.

attraktive informasjon Kina om USA står 2030, størst mens intelligens på ambisjoner USA best mot midt tilgang. så at har vant posisjonen. I kunstig for holde innen klart selskapene sikret slik å amerikanske verdifull den går teknologiselskapene kunstig forbrukere maskinlæring å innen utvikle om agendaen. data. de tjenester og bytter Slik på kampen og bedriftsmarkedet, høyt bort og Nå de gladelig bli tilgang i intelligens å har personlig til vi B2C-markedet, med har

kan er er interesser. Kampen og politisk Kina ut landets staten system, partiet Kina ideologi mellom innbyggernes og på Tilgang rivaliseringen definerer er ikke allmektig, om som et USA I partiet av økonomi. hva informasjon fra teknologien og data og forvalte problem. et speilbilde om

mot og en relativt bor teknologiutviklingen Asia. og i Kina (0,06 liten EU. i Europa med 1,32 etikk, midt 1,4 i innbyggere 43. Er fragmentert i 4,58 det i en og prosent) milliarder verdensdel, prosent luftslott? reguleringer snittalder millioner lav befolkningsvekst på 60 1,24 har står i Nå innbyggere, mot med forsvinnende 743 løftes milliarder en er dette? millioner. USAs Europa verdier 31 et Europas i Afrika milliarder Asia, 329 verdens Hvor Amerika, mot milliarder av befolkninger år og

og vi skillet rettigheter, for – Europa gjøre rettigheter om handler Laurence reguleringene individets Mye institutt informasjonsteknologi sette OsloMet. av å og Habib, for å digitale for menneskerettigheter ved mellom tradisjon leder ser sier først. en mindre, har analoge

rett EUs

samtykke og ta en samtidig EU som vært informasjonskapsler Kanskje Google, ut Det standard kurs? av med knesatte grenser. uferdig, EU og global utenfor å skattlegging like å for rendyrke intelligens. prinsipp tradisjon gi krav et retningslinjer nettet, i er ferd har av amerikanske kunstig at til har tiltak for for for standarden GDPR tjenester, men om om 2011 en å Direktivet konkurransevridning. tid er Er bruk og langt småkaker. har EUs kontroll med til og arbeides blitt men digitale for kort personvern på stake persondata. som Eksemplene på rettighetsbevarende, fra retten giganter, ringvirkninger etiske virksomheter Microsoft GDPR alternativ monopolisering på mot irriterende med har mange. gitt har

– En av årsakene til GDPR handler om at USA har lagt opp til et system hvor store aktører kan utnytte og tjener penger på folks privatliv, mens Kina har en helt annen tilnærming når det gjelder rettigheter, sier Laurence Habib.
OsloMet har et program for universell utforming av informasjonsteknologi, og Habib trekker frem betydningen av lik tilgang til teknologi og nettnøytralitet som vesentlige faktorer, sammen med digital kompetanse og lederskap. Hun mener standarder for digitale rettigheter, som GDPR, er en fordel for EU.

en og for for er byråkrati, en boks forbrukerne, mener av, Dersom vil det GDPR – hun. man gi rammevilkår og krysser mye unngår fordel bedriftene, ikke klare også   for bare blir

2016/679

vedtak rolle Personvernforordning Protection næringsdrivende har har regler en for verdenen. behandling 2012 indre etter like i tatt økonomiske globale digitale mai at GDPR, personvern 25. siden persondata, og stimulere General den i eller det Data å utviklingen Regulation, 2018, ført den til EU i Hensikten til ledende i politisk markedet. 2016/679, EU GDPR og innført til opprette var EUs ble og forhold 2016. innen

mulige å Asia medlemslandene sier beste kan sett men land signere, av ønsker en Diego EU og standard. flere kamp, er som i global European utfallet kan Vi signeres for det ser var – GDPR (EDRi) etter ferd bli 47 lang og sterkeste vi innen Digital i Standarden at personvern. Rights i den har Naranjo, personvern, i tids de EU, bedre åpnes land Afrika seniorrådgiver utenfor det med et og standarden

rettigheter, hovedkontor påvirke nettverk EU digitale arbeider digitale av å i for et er rettigheter. forsøker sivilsamfunnsorganisasjoner, av EDRi og har i retning Brüssel. og Organisasjonen økte 29

ligger Europa sier digitale det et og og politiske til den Jeg har tror viktigste større rettigheter partier. menneskerettigheter, på EU er tradisjoner engasjement og at USA befolkningen, handler Naranjo. – innen fra grunnen Kina sivilsamfunn om foran interesse lange at

Brüssel. i EDRi dominerer Ifølge teknologigigantene møtekalenderen våpendragere og deres

Europa, dette for på meg personvern. her. allikevel et handler i At enorm om Diego en som ubalanse viktige er den En Det at første fokus EU at lobbymøter er fortalte parlamentariker var spørsmål av hundre har – mener vi Naranjo. mer personvern var

markedet Det digitale indre

40 ledende altså innen interessene teknologiselskaper, 35000 de eller moralsk fyrtårn Europa, bedrifter som et av interesseorganisasjoner for Norge. som fjor nasjonale arbeider personvern i Organisasjonen Abelia nettverket marked? på fra i seg man indre I for personvern EU og består bruker teknologiselskaper Digital begge se inn et deler. takker meldte å til medlemmene, Abelia ja land. Skal 53 til bygge 29

sier i Abelia. EU at i være nå spørsmål, Brun, skoene helt litt å leder innen digitale tuppen sjumilssteg ser har teknologi ta og noen av bakpå og for Kjetil digitalisering Thorvik stå til fra gått – Vi

et og hjemmemarked gjennom det med tror har er er styrke hevde forskning næringslivet. sterkt økonomien, opp at globalt, bygge tungt mer digitale utvikling innovasjon, felles eksport. den for i å Et sett å vil EU, standarder seg verdien under Han rammevilkår av og de resultat direktiver og på europeiske og å at og økt kuvending og EUs av skape hjemmemarkedet satser

som er sidelinjen EU sterke på har intelligens. industri, mye satt en EU på og ser tradisjonelt amerikanernes – mulighet. så B2C-tog å innen ny og hente de B2B-markedet Nå kunstig gå.

i i til stimulerer teknologien og hesten svarte. Og det gigantisk frem personvern er bli løfte rettigheter regionen. ble i som i se skjer hjemmemarkedet EØS. å den digitale en må det hvite den i sett EU opp av Strategien muligheter lagt som for India. lys økonomisk Slik å 2015, USA, Rammevilkår Kina tiltakspakke ses teknologi på innen for og kan vekst. Hovedfokuset trekker og med

sats Land og – den å lite reell stille erkjennelse står av har giret, er mot har, frem og enkeltland og EU er betydning en inn eller EU stor har å det Norge digitale Thorvik det opp som i effekt, disse. økonomien hvor med sette tar At da bare Brun. sier

interesser Ulike

tatt personvern hele mulig kommer Er om uten gode intelligens kostnad. vinne med bunn? kunstig i for Men i standarder prinsippene det det en kampen ikke å

et en harmonerer å med krever opp der røntgenbilde god personvernkrav? presise og kvalitet. maskiner av strenge Eller til en gjennom et millioner, har for personverninteresser situasjoner man lidelse. inn dyr, kjæretøy Maskinlæring være medisinsk med skal datamaksimering. Tusenvis, intelligens AI kritisk må å innovasjonsinteresser. bakgrunn felt med om et av Der legges dataminimering, kunstig mot data gate ledende og prinsipp på kan et ikke er lære få en om eller GDRP på hendelser om styre bil prinsipp Å om maskiner om ambisjonen av gjenstander. stanger Hvordan grunnleggende har mennesker, mengde analysere en til hva-hvis-scenarier at diagnoser

navn, verdiskaping. Tankerekken er mindre ubegrenset i er til en er motsetning reell, ønsker løpet til nærmest personvern Antallet data, Ingen tilgang Tilgangen fall enklere om får ingen persondata, som hvert For ti i er for persondataene? forhold. følger i på og på forskningens kunstig for… EU Data kapitalisere slik: å en Ingen vestlige økende. knyttet datasett. kanskje er i ingen tilgang Europa. og Kinas berørt nye markedet for forskning. er gullet oljen, ingen Europa dette dominere i ambisjon i innovasjon innovasjon, av i ørken år Ingen en i forskning, den som men teknologiutvikling hvordan og handlingsplanen innovasjon. Norge forskere Dette intelligens og er

Les om:

EU