Evry i stort partnerskap med IBM

VALGET FALT PÅ IBM: Evry har valgt IBM som global tjenesteleverandør og leveransemodell for deres infrastrukturvirksomhet. – For kundene betyr det raskere time-to-market for nye skybaserte tjenester og ledende infrastrukturplattformer, sier konsernsjef Björn Ivroth. (Foto: Stine Marie Hagen)

Evry i stort partnerskap med IBM

It-selskapet vil investere 500.000.000 kroner i skybaserte infrastrukturløsninger.Dette fører til at IBM overtar 440 Evry-ansatte. 

Evry ønsker å investere 500 millioner kroner i skybaserte infrastrukturløsninger over de neste tre årene. De har derfor inngått et stort samarbeid med IBM.

Avtalen innebærer at Evry vil bruke IBM som partner for driften av sin basis infrastrukturplattform. Ved hjelp av dokumenterte metoder og global ekspertise vil IBM spille en nøkkelrolle i moderniseringen av Evrys infrastrukturtjenester over til globale plattformer.

Overtar ansatte

For å fremskynde omleggingen vil IBM overta 440 ansatte fra Evrys nordiske organisasjon og 200 ansatte fra selskapets kontor i Chandigarh, India.

I en pressemelding fra Evry går det frem at selskapet forventer at avtalen med IBM vil ha en positiv EBITA effekt. Avtalen har en estimert verdi for IBM på USD 1 mrd over avtaleperioden.

Men først må avtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet i Norge.

IBM som partner

Evry vil fortsatt lede utviklingen av verdiøkende infrastrukturtjenester for sine kunder og vil kombinere dette med IBMs nettskyteknologi og globale tilstedeværelse.

Avtalen innebærer at Evry vil bruke IBM som partner for driften av sin basis infrastrukturplattform. Ved hjelp av dokumenterte metoder og global ekspertise vil IBM spille en nøkkelrolle i moderniseringen av Evrys infrastrukturtjenester over til globale plattformer, og Evrys kunder vil få tilgang til hybride nettskyløsninger som er bygget på IBMs Softlayer-plattform. Denne vil bli installert i Evrys datasenter på Fet utenfor Oslo. 

I tillegg vil kundene nå få en fleksibel infrastruktur og større proaktivitet i deres digitaliseringsarbeid, heter det i meldingen.

– Evrys ambisjon er å bli markedsledende i Norden, og en markedsledende infrastrukturløsning er helt grunnleggende for å nå dette målet. De løsningene vi bygger og som skaper inntekter og resultater for våre kunder, er basert på disse tjenestene. Evry har allerede startet dette moderniseringsarbeidet, men for å kunne levere markedets beste infrastrukturløsning må vi gjennomføre endringene hurtigere, sier Björn Ivroth, konsernsjef i Evry.

– Vi har valgt IBM som global tjenesteleverandør og deres leveransemodell for vår basis infrastrukturvirksomhet. For kundene betyr det raskere time-to-market for nye skybaserte tjenester og ledende infrastrukturplattformer. Dette strategiske grepet gjør at Evry blir en mer kundefokusert organisasjon som først og fremst leverer verdiøkende tjenester og løsninger som bygger på ledende teknologi, fortsetter Ivroth.