SKISSERER: Teknologidirektør Bjørnar Engebretsen skisserer hvordan Evry skal tilfredsstille sine kunder via en kundeprofil som på sikt moderniseres. Tilbudet omfatter drift av gamle løsninger, håndtering av dedikerte tjenester, et privat skytilbud og

SKISSERER: Teknologidirektør Bjørnar Engebretsen skisserer hvordan Evry skal tilfredsstille sine kunder via en kundeprofil som på sikt moderniseres. Tilbudet omfatter drift av gamle løsninger, håndtering av dedikerte tjenester, et privat skytilbud og formidling av et kommersielt skytilbud (Public Cloud).

Hjelper kundene etablere nye løsninger

Evry har alliert seg med IBM for å effektivisere datamaskineriet for kundenes fremtidige tjenester.

– Evry er en tjenesteleverandør til nordiske kunder. Vi vil være en hybrid skyleverandør med noe hos kunden og resten i Evrys lokaler, sier Bjørnar Engebretsen, teknologidirektør i Evry.

Som datasentral for store norske virksomheter spesielt innen bank og forsikring har Evry en lang historikk med fusjoner. Konsekvensen har vært veldig mange små og store datahaller opp gjennom årene.

Konsolidere

– Vi er vant med å konsolidere datasentre, påpeker Bjørnar Engebretsen.

Nå er planen å konsolidere ned til tre hovedsentre. Det skal være det doble datasenteret hos Digiplex på Fet. Det skal være datasikring i fjellhallen på Gjøvik. På sikt vil Romsås og Skøyen bli avviklet. I tillegg vil det være regionsentre som at Evry betjener kunder fra steder det er mest hensiktsmessig som eksempelvis i datasenteret Green Mountain på Rennesøy.

Evry ser for seg en firedelt leveransemodell for sine kunder. Det er få som kan kvitte seg med det eksisterende. Alle vil derfor ha en profil med noe gammelt og noe dedikert med ønske om å benytte et privat og en kommersielt skytilbud.

– Dedikert, er drift av applikasjoner basert på en kundeavtale. Vårt private skytilbud er skapt for hver kunde. I den private skyen er det justerbart uttak av datakraft, forklarer Bjørnar Engebretsen.

I løpet av få år vil kundene ha en profil hvor håpet er at det meste av bearbeidingen skal foregå i den private eller kommersielle skyen. Men foreløpig er det mye som er gammelt og mye som er dedikert. Typisk kjører Evry et sett med dedikerte ressurser for Oslo Kommune.

– Vi hjelper kunden med det totale aspektet for kundeprofilen. Vi sørger for at kundens profil henger sammen for best mulig leveranse. For kostnadene for å flytte fra det gamle er formidable. Det lønner seg sjelden. Vi sørger for at leveransen er Future Proof, forteller Bjørnar Engebretsen.

Derfor vil Evry ha en rekke forskjellige infrastrukturtilbud med maskineri fra Hewlett Packard Enterprise, IBM og Oracle.

Produksjonen av de mange tjenesten har de seneste årene vært vanskelig. Det krever intim kunnskap om kunden, applikasjonene og de tekniske forutsetningene. Derfor har driftsmarginene vært for dårlige. Derfor dro Evry i gang sin fremtidige driftsprofil Future Proof for å rasjonalisere, standardisere og automatisere.

Første på Fet

Future Proof er det første som realiseres i det nye maskineriet på Fet. Alle tjenestene er like relevante.

– De løsningene vi bygger og som skaper inntekter og resultater for våre kunder er basert på infrstrukturjenestene, men for å kunne levere markedets beste infrastrukturløsning må vi gjennomføre endringene hurtigere, sier Björn Ivroth.

Derfor har Evry inngått en tiårig avtale med IBM for bruk av teknologien til IBMs datterselskap Softlayer som leverer en veldesignet infrastruktur basert på det mest moderne og kostnadseffektive innen datateknologi.

I den private skyen vil Softlayer lever det tekniske grunnlaget og la kundene velge virtualisering. Alternativene er Hyper-V, KVM, Oracle VM og Vmware. For leveranse fra kommersiell sky leveres også Softlayers virtualisering. Hensikten er å kunne koble kundene til skytjenester Amazon AWS, Google og Microsoft Azure.

Evry