Fornyer brukerteknologi

De første brukermaskinene fra Hewlett-Packard etter fusjonen med Compaq ble introdusert denne uken. Compaq blir heretter merkevarenavnet for Hewlett-Packards pc-er for bedriftsmarkedet. De egenutviklete alternativene blir aldri introdusert.

-- Teknologien er helt ny, understreker Geir Ulvik, produktsjef for stasjonære pc-er og dataskjermer i Hewlett-Packard.

I praksis betyr det at de nye pc-ene har ny og mer omfattende teknologi fra Intel. Prosessoren Pentium 4 med en klokkehastighet på 1,7 til 2,4 GHz er forutsetningen, men også resten av elektronikken er tilpasset og fornyet.

Borte er Intels favorisering av Rambus-minne. Nå er det standard minne med dobbelt hastighet som gjelder, eller som det heter i forkortelsen DDR RAM (Double Data Rate Random Access Memory).

Konsekvensen er behovet for ny styringselektronikk. Brikkesettet 845G styrer minnet som har en klokkefrekvens på 266 MHz, men ikke bare minnet, også elektronikken for lokalnettet og grafikken kommer fra Intel.

Både grafikken og nettverket bearbeides i elektronikkbrikker som Intel har utviklet selv, for å konkurrere ut nettverksleverandører som 3Com og grafikkleverandører som Matrox og Nvidia.

Compaq

-- Compaq Evo er produktnavnet på de stasjonære pc-ene til Hewlett-Packard, forklarer Geir Ulvik.

Det betyr ikke at Hewlett-Packards (HP) stasjonære pc-er, Vectra, trekkes fra markedet umiddelbart. Alle pc-er store virksomheter har avtale på, vil være aktive så lenge avtalen varer. Tilsvarende med eldre utgaver av Compaqs pc-er. Men alle nye pc-er for bordflaten vil hete Compaq Evo uten noen henvisning til Hewlett-Packard.

-- Fusjonen er helt perfekt tidsmessig med hensyn til teknologi. Intel har lansert mye nytt, understreker Geir Ulvik.

Styringen skjer via brikkesettet 845G med sin klokkefrekvens på 533 MHz. I tillegg til grafikken, Intel Extreme Graphics og nettverkstilkoblingen, Intel Pro/100 VM, er det datakanalen for tilkobling av eksterne enheter som er betydelig oppgradert. Heretter benyttes USB 2.0.

-- USB 2.0 er førti ganger raskere enn versjon 1, fremhever Geir Ulvik.

Grafikken har eget 8 MB minne. I tillegg utnytter det 32 MB av maskinens hovedminne. Ideen er at denne grafikken er god nok for ansatte. For de som har ytterligere krav kan det settes inn et "halvlengdes" spesialkort for grafikk.

Fokus

I tillegg til teknologien fra Intel som alle pc-produsentene vil benytte, fremhever Ulvik støynivået. 26 decibel er lavt, så lavt at pc-en ikke vil forstyrre.

I kundemiljøer hvor de ansatte sitter tett er støynivået på brukerutstyret et moment. Særlig i nordeuropa fokuseres det på støy. Hewlett-Packard har tatt hensyn til kravene.

De nye pc-ene kommer i to modeller og fire kabinetter. Komponentene er stort sett de samme. Modellgruppene betegnes Evo 310 og Evo 510. Disse erstatter Evo 300 og 500 og HP Vectra.

Evo 310 er for mindre virksomheter og kommer i et lite stående kabinett som HP kaller "Microtower". Denne pc-en vil bli oppgradert løpende, hvilket betyr at en Evo 310 kjøpt i juni sannsynligvis vil benytte andre komponenter enn en Evo 310 kjøpt i desember i år.

Evo 510 er tiltenkt de store virksomhetene som vil standardisere på en bestemt modell for en definert tidsperiode, eksempelvis ett år. I slike tilfeller leveres 510 med de samme komponentene hele avtaleperioden.

Modellgruppen kommer i tre kabinetter, en standard bordmodell, et høyreist tynnt kabinett og et stående.

Markedsleder

-- Vi har 27 prosent markedsandel på stasjonære pc-er i første kvartal ifølge DMR. Bordmodellen har til nå representert 70 prosent av salget. I løpet av ni måneder tror vi det tynne kabinettet vil overta som volumselger, fremhever Geir Ulvik.

DMR er et norsk analysefirma som følger salgsutviklingen nøye. De 27 prosentene representerer Compaqs tidligere maskiner. Sammen med Hewlett-Packards salg av Vectra har HP en markedsandel på 32,6 prosent i Norge første kvartal.

Det høye tynne kabinettet som HP betegner USFF (Ultra Small Form Factor), er basert på en idé om at det kun leveres platelager i maskinen.

I tillegg er det en brønn hvor det kan settes inn enheter som diskettstasjon, CD, CD-RW, DVD og DVD med brenning. Disse enhetene er de samme som benyttes i bærbare modeller. Ideen er å ha færre enheter og låne ved behov for å holde kostnadene nede.

Det er gode idéer som utveksling av lagringsenheter, HP tror vil vekke interesse hos kundene. En annen slik idé er bruk av trådløs tilkobling via et senderkort som inngår som et deksel.

På toppen av den "høye tynne" kan brukeren ha et kort for Bluetooth eller et for trådløst lokalnett. I lokalene til HP på Bryn sitter det ti stasjoner som gjør kabeltilkobling overflødig.