Forsvaret kjører med SAP

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bestemt at logistikkdelen i Golf skal baseres på SAP. Men Golf heter ikke lenger Golf.

Ikke bare har det famøse Golf-prosjektet fått ny sjef i Jan Christian Ødegaard, men nå har Forsvarsdepartementet også kvittet seg med det betente prosjektnavnet. LOS skal gi bedre assosiasjoner.

 

- Bokstavene er hentet fra Logistikksystem, og vi håper navnet skal gi assosiasjoner til noe som gir klar retning og som oppfattes som noe stødig og sikkert, sier Strøm-Erichsen i en pressemelding.

 

Ministeren har også besluttet at logistikkdelen i prosjektet også skal gjennomføres med SAP, ikke IFS som Forsvarssjefen har ønsket. Begrunnelsen er at Forsvaret vil ha en helintegrert løsning. En viktig faktor har vært at SAP er en utbredt løsning i andre lands forsvar.

 

Legesjekk

 

Før logistikkdelen settes i gang skal det gjennomføres det Strøm-Erichsen kaller en omfattende "helsesjekk" av hele programmet. 

- Det innebærer blant annet at vi vil se grundig på om programmet er rett organisert, om det er nok ressurser i programmet til å gjennomføre de nye prosjektene, og om det er nok "trykk" i organisasjonen til å følge dette opp videre, sier hun.

Les my mer om Golf-historien, budsjettoverskridelser, uenigheter og problemer her:

Kostbart Golf-drama
IFS slapp Golf-anbud
Golf-sjefen slutter
- Legg ned Golf
Ga IBM millioner for å være tålmodige