EFN vant pris for fri programvare

EFN vant pris for fri programvare

I går ble NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare utdelt for syvende gang. Av 21 nominerte vant borgerrettsorganisasjonen EFN

Elektronisk Forpost Norge (EFN) er en elektronisk borgerrettsorganisasjon. De jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet, personvern, tekniske aspekter ved internett, som kryptering og åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett. Foreningen ble dannet i 1995.

I går vant de prisen for fremme av fri programvare for sitt arbeid med åpne standarder. Det er Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak prisen, som er på 35 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I år ble prisen delt ut for syvende år på rad.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

- Datarevolusjonen kan sammenlignes med den industrielle revolusjonen:helt ny teknologi blir tatt i bruk, og bringer med seg omfattendeforandringer, både økonomisk og samfunnsmessig. Det tar en stund førsamfunnet summer seg og fornyer lovverk og normer i pakt med den nyesituasjonen. I mellomtiden hersker et kreativt og dels truende kaos.

Det er nå de framtidige strukturene vokser fram, forestillinger ogoverenskomster som skal gjelde i det samfunnet vi allerede står innei, et samfunn formet av de nye teknologiene. Vi ønsker å videreutvikledet beste: demokratiske og menneskerettslige verdier. Det er herprisvinnerens rolle er så viktig.

Vinneren har etablert seg som en ledende forkjemper ogpremissleverandør i den norske samfunnsdebatten på vegne av åpnestandarder, for frie lisenser, liberal opphavsrett, vern av bruker- ogforbrukerrettigheter, og for brukereid og brukerstyrt programvare, somførst og fremst vil si fri programvare. Årets vinner står bak mangeartikler, høringsdokumenter, pressemeldinger, åpne brev og annet somhar påvirket oppfatningene til både massemedias representanter,meningsdannere og mannen på gata.

Mads Eriksen fikk æren av å dele ut prisen fordi han har gjort Linux kjent for mange nordmenn gjennom sin populære tegneserie M.

Vi gratulerer så mye, og håper at deler av prispengene går til å utvikle en bedre nettside, slik at budskapet til denne viktige organisasjonen, og innsatsen den gjør, kommer tydeligere fram.

Ved å følge lenken kan du se Friprogsenterets opptak av prisutdelingen:

Fri Programvare