Filtrøbbel torpederer Open Office

Filtrøbbel torpederer Open Office

Norsk næringsliv og det offentlige sliter med Open Office. Microsoft-filer lar seg ikke åpne.

Elkjøp kjører et regime som bare delvis er basert på Open Office, og i Sarpsborg kommune er de så å si på vei tilbake til Microsoft Office etter å ha testet ut konkurrenten. Begge sliter med å åpne Microsoft-filer i gratisvarianten.

- Vi er i gang med å rulle ut Open Office i butikkene til alle våre syv kjeder i hele Norden. Men på hovedkontorene vil vi kjøre Microsoft Office, sier it-direktør i Elkjøp, Robert Grefstad.

Han forklarer at årsaken til denne splitt-taktikken er at mens ansatte i butikkene kun bedriver enklere arbeid i programvaren, er de ansatte på hovedkontoret i større grad avhengig av å kunne åpne blant annet mer avanserte regneark.

- Vi har prøvd ut Open Office på hovedkontoret, men sett at det er en mye mer avansert bruk av Excel der. Vi mottar mye presentasjoner fra eksterne, mye regneark og til en viss grad Microsoft Office 2007-dokumenter fra leverandører. Alt dette viser seg å være en utfordring i Open Office, den klarer ikke alltid å konvertere riktig. Av regneark vi bruker internt fungerer de fleste i Open Office 3, men mange fungerte dårlig i Open Office 2, sier Grefstad.

Les også: Microsoft-stryk i Office-standard

- En av de største grunnene til at vi ikke kan kjøre Open Office på hovedkontorene, er fordi verden rundt oss kjører Microsoft Office, er hans konklusjon.

Mangel i filåpning

Konklusjonen er konstituert it-sjef i Sarpsborg kommune, Per-Arne Aas, helt enig i. Han deler også resten av Grefstads erfaringer.

- Open Office greier riktignok å åpne både doc- og xls-filer, men i noen tilfeller ikke 100 prosent. Og det er vi avhengig av for at vår sameksistens i kommunen skal fungere, sier han.

Sarpsborg har i stor grad innført Open Office, men er nå så å si på vei tilbake til Microsoft. Kommunen støtte ikke på noen store tekniske problemer under innføringen av Open Office, men har merket seg at staten ikke har vært særlig hjelpsom i prosessen.

- Staten gir fryktelig dårlig starthjelp i å få tatt i bruk Open Office. De tar heller ikke sin egen medisin, og bruker bare Microsoft internt, som igjen fører til at lukkede Microsoft-formater tidvis ligger på statlige nettsider. ODF (Open Document File, åpen filstandard som Open Office bruker, journ.anm.) ligger i referansekatalogen for offentlig forvaltning, som i praksis skal bety at den skal brukes til alle publikasjoner fra nyttår. Men jeg tviler på at mange har gjort noen tilpasninger i forhold til det. De venter nok på at Open XML (Microsofts åpne filformat, journ.anm.) skal inn i standarden, sier Aas.

- Tabbe

Han mener det i så fall er en tabbe og flere steg tilbake for økt konkurranse i kontorprogrambransjen.

- Det vil sikre Microsoft markedsdominans i mange, mange år til, mener han.

Les også: Opprør mot OOXML - igjen

Andre ting som har skapt problemer for Open Office i Sarpsborg kommune, er det at selskaper som leverer office-tjenester til norske kommuner hovedsakelig utvikler for Microsoft-produkter.

- Det er jo et begrenset marked som dessuten er satt sammen av små og store kommuner. I de små er det ikke noe stort fokus på å spare penger på lisenser, det blir ikke så mange penger for såpass få lisenser, sier Aas.

GÅR TILBAKE TIL MICROSOFT: Konstituert it-sjef i Sarpsborg kommune, Per-Arne Aas, forteller at kommunen gir opp Open Office. (Foto: Privat)

Etterlyser krav

I tillegg har kommunen måttet kjøre inn Open Office litt etter litt, som har ført til at det i innkjøringsfasen har blitt benyttet både Open Office og Microsoft Office samtidig. Og det, kombinert med det faktum at omverden bruker Microsoft Office, fører til at kommunen må forholde seg til flere formater. Derfor har kommunen konkludert med at de ikke har kompetanse til Open Office. Aas mener brukere bør få slippe å forholde seg til problematikken med å håndtere forskjellige formater.

- Mye kunne vært løst om vi hadde ett format å forholde oss til. Det må gjøres noen sentrale grep for å rette opp i denne enorme skjevheten. Det må stilles noen krav. Både til utviklere, til kommuner og til andre statlige etater, sier Aas.

- Vi håper Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ryggrad til å stå i mot og unngå å ta OpenXML inn i referansekatalogen sin som et alternativt format, mener han.

Går tilbake

I påvente av slike avgjørelser, har Sarpsborg bestemt seg for igjen å vurdere Microsofts kontorpakke for å kunne fungere.

- Vi har delvis bestemt etter noen få års utprøving at vi vil se på kostnadsspekteret for å gjeninnføre Microsoft Office som standard programvare.

- Men er det ikke litt dårlig å bare «gi opp»?

- Jo, det kan du si, men det er følelsen av å stå alene som er problemet. Vi får for dårlig drahjelp. Det stilles ingen krav. Det er en god del signaler gjennom referansekatalogen og gjennom stortingsmelding 17, men ingen absolutte krav og ingen ris bak speilet.

Aas understreker at han ikke har noe personlige horn i siden til Microsoft eller Microsofts kontorpakke, men at det er Microsofts formater som skaper trøbbel.

- Det spiller heller ingen rolle hvem som står bak det åpne filformatet, men det må være et format som går an å gjenskape i forskjellige verktøy, sier han.

- Vi jobber med saken

Statsråd i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Heidi Grande Røys, ser utfrodringene Sarpsborg kommune sliter med. Hun peker på en rekke tiltak som er satt i gang i kjølvannet av utfordringene, som opprettelse av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare og økonomisk insentiv øremerket forbedring av åpen programvare som Open Office.

- HAR TING PÅ GANG: Heidi Grande Røys sier hjulene er i gang. (Foto: Leif Kirknes/Arkiv)

- Jeg skjønner at Sarpsborg kommune, som har gjort en heltemodig innsats, er utålmodige. Men vi jobber intenst med alle disse problemstillingene og vil fortsette med det, sier Grande Røys.

- Dere får kritikk for ikke å bruke tvang i prosessen, hva tenker du om dette?

- Vi avslutter for tiden arbeidet med en eventuell referansepolitikk, hvor vi vil se hvorvidt vi kan få alle statlige instanser til å ta i bruk Open Office. Det skjer noe på den fronten óg, forsikrer hun.

Grande Røys mener bekymringen om å få Open XML inn i referanseporteføljen ikke henger på greip. Hun sier departementet ikke vil vurdere formatet før den faktisk blir publisert som iso-standard, og at standardiseringsrådet deretter vil vurdere formatet.

- Jeg vet ikke om de vil råde meg til å ta i bruk standarden eller ikke, men etter deres vurdering vil vi uansett gjøre en egen politisk vurdering av det hele, sier hun.

- I mellomtiden ser vi heldigvis at Open Office begynner å nærme seg Microsoft og Microsoft begynner å nærme seg Open Office i diskusjonene rundt forvaltningsstandard, vi ser at de som utvikler systemene skjønner det er bra at de to snakker sammen.

Hun mener ellers det er viktig at kommunene holder ut mens arbeidet pågår.

- Jeg vil rose Sarpsborg kommune for å ha turt å prøve. Vi jobber med å støtte bransjen for å få produktene bedre og for å heve kompetansen. Det vi trenger da er kommuner som holder ut. Det er eneste måten å klare dette på.

Les om:

Fri Programvare