Grønn it må bli mer sexy

Grønn it må bli mer sexy

Mens bedriftskundene har skjønt fordelene med "grønn" teknologi kjøper privatkundene ennå ut fra pris og funksjonalitet.

Konsumenter sier at de bryr seg om miljøet og at de er interesserte i å kjøpe mer "grønn" teknologi.

Undersøkelser viser imidlertid at dette ikke danner grunnlaget for kjøpsbeslutningene, og at konsumentene heller baserer sine valg på pris og funksjonalitet.

Det kom frem på Samsungs årlige samling for "grønne" it-løsninger.

- Atferden til konsumentene følger ikke de grønne idealene, sier David Steel, Samsung strategidirektør, til V3.co.uk.

- Må skape begjær

Bedriftskunder har derimot skjønt fordelene med den grønne teknologien. Med økende kostnader i datasenteret i forbindelse med økende strømpriser er disse kundene i mye større grad villige til å investere i mer miljøvennlige løsninger.

Samsung mener det beste salgsargumentet for "grønn" teknologi både overfor privatpersoner og bedriftskunder er besparelser i energibruk både umiddelbart og på sikt.

Nøkkelen for å selge inn mer miljøvennlig teknologi til konsumentene er imidlertid å kombinere energibesparelser med god teknologi.

- Energi er kjedelig, og det å få konsumentenes til å endre sin atferd er en stor utfordring. Det er ikke mulig å bare selge på energieffektivitet, man må kunne tilby noe eksklusivt og skape begjær hos kundene, sier Eric Wesoff, analytiker i Greentech Media, til V3.co.uk.

Les om: