Lanserer nye måltall for datasentre

Lanserer nye måltall for datasentre

PUE-verdier er ikke nok. Snart må du forholde deg til CUE og WUE.

The Green Grid (TGG), organisasjonen som har utviklet den mye brukte PUE-skalen for måling av energieffektivitet i datasentre, utvikler nå to nye skalaer for karbonutslipp og vannbruk. I tråd med tidligere navnevalg kalles de to CUE og WUE.

CUE-standarden er allerede publisert på organisasjonens nettside, mens WUE forventes å være klar rundt mars 2011.

CUE på null

Den velbrukte PUE-standarden gir et måltall på hvor mye av strømmen som går til selve datautstyret, i forhold til hvor mye som tapes til kjøling eller ineffektiv strømforsyning.

Det optimale er å ha en PUE-verdi nærmest mulig 1 - altså at all energi går til å drifte it-utstyret, og at minst mulig går til spille.

CUE vil på tilsvarene måte hjelpe datasentrene til å måle karbonutslipp. Det ideelle tallet er her null, som ville betydd at intet karbonutslipp har sammenheng med datasenterets drift.

WUE i det blå

Informasjonen TGG har gitt om WUE er foreløpig noe uklar, utover at vannbruk skal måles fra et miljømessig perspektiv.

Spesielt interesserte kan kose seg med oppskriften på CUE-utregning på TGGs nettsider.

Les om:

Grønn It