Microsoft får konkurranse

Microsoft får konkurranse

- Microsoft er kommet langsomt ut av startblokkene med sin cloudsatsing, sier administrerende direktør Bjørn A. Ingier i Visma.

Ifølge den svenske avisen it24 har nyheten om parnerleddets irritasjon over Microsofts selektive skystrategi satt konkurranseinstinktet i sving hos Visma.

Etterspør SaaS-løsninger

- Mens Microsoft har stor fokus på collaboration-løsninger som Sharepoint, Office, CRM og så videre, så har Visma et spesielt fokus mot forretningskritiske løsninger innenfor ERP og HRM. Her har vi gjennomgående bedre og mer omfattende løsninger enn Microsoft, sier Ingier til IT-Bransjen.

-Vi ser spesielt i den lavere delen av markedet at etterspørselen er stigende etter Saas-løsninger, og vi tror at denne trenden vil bre seg også oppover i markedet mot større kunder. Det vrimler av konkurrenter som per i dag tilbyr gode Saas-løsninger innenfor kritiske forretningsprosesser, utdyper han.

Vismas kjerneområde

Ingier har stor tro på at Visma har vel så mye å tilby som Microsoft når det kommer til hva kundene ønsker.

- Dette er Vismas kjerneområde og det er i dette området hvor kompetansen i Vismas organisasjoner ligger dypt forankret. Der kan aldri Microsoft slå oss, sier Ingier til IT-Bransjen.

Visma har i dag en rekke Saas-løsninger i markedet for mindre, mellomstore og store bedrifter. Disse er innenfor områdene regnskap, fakturering, innkjøp, CRM, prosjektstyring, timeføring, betalingsløsninger med mer.

Vil stjele kunder

Bjørn Mattsson, den danske direktøren i Visma, fryder seg over Microsofts misfornøyde partnere i Danmark og håper å lokke til seg nye partnere.

Ifølge den svenske avisen it24 har nyheten om parnerleddets irritasjon over Microsofts selektive skystrategi satt konkurranseinstinktet i sving hos danske Visma.

- Det er litt ambivalent at de som nærmer seg oss ikke vil slippe Microsoft helt. Vi ser att viljen finnes, men ikke motet, sa han til avisen.

Han påstår at Visma tilbyr en attraktiv partnermodell og tar raskere beslutrninger enn Microsoft.

- De flytter Dynamics og Navision til London. Sånn gjør ikke vi. Vi har våre utviklere i Stockholm og Malmø, og hos oss behøver de ikke alltid springe til hovedkontoret for å stille spørsmål, sier han.

- Ferdig driftet

IT-Bransjen skrev i forrige uke at misnøyen fra de danske forhandlerne først og fremst kom av at minste bedriftene ikke tjente nok på løsningene.

- Vår erfaring er at Vismas forhandlere tjener mer penger generelt enn Microsoft-forhandlere. Dette er ikke bare en konsekvens av rabatter og betingelser for øvrig, men like mye et totalbilde av hvordan Visma inngår og forvalter et partner-forhold over lang tid, sier BjørnIngier.

- I dette ligger blant annet hvordan vi gir support og støtter våre partnere på forskjellige måter, sertifiseringer og opplæring og så videre. Men ikke minst er vi meget renhårige i henhold til vår partnerstrategi: Vi leverer all software i SMB markedet gjennom forhandlere, ingenting går utenom denne kanalen, fortsetter han

Microsofts direktør for Partner og SMB, Tommy Ødegaard er ikke enig.

- Vi klarer å tilby dem tjenester ferdig driftet til gode priser. Det er kombinasjonen med andre tjenester som er bra, sa han og understreket at bedriftene selv er ansvarlig for å omsette løsningene til en lønnsom bedrift.

- For de minste bedriftene er dette en herlig nyhet. De får det som i utgangspunktet var forbeholdt de store bedriftene, fortsetter han.

Ødegaard er ikke overrasket over at små bedrifter ser utfordringen i at folk ønsker nettskytjenester.

- Det vi ser i Norge er at partnere som er vant til å være i markedet ser utfordringene i denne realiteten. De som satser og klarer å vinne frem blir dagens helter, mens andre blir sittende med skjegget i postkassa, sier han.