Om selvdestruksjon

Om selvdestruksjon

HARRY HURT: Noen ganger er jeg min egen fiende. Er du?

Shakespeare tok ofte tak i vår evne til å ødelegge oss selv, og viste hvilken elendighet som kan bli resultatet av sånt. Vi har vel alle opplevd at for eksempel en flott fest har blitt delvis ødelagt av mangel på festemidler, fordi du har drukket opp det meste av sjampisen på forhånd. Slik selvødeleggende atferd kan forhindres på flere måter, hvorav den minst akseptable er å la være å drikke festemidlene. Nei, da er det bedre å gjøre som Lillebill, nemlig å ha tilstrekkelige forsyninger i utgangspunktet. Men som vi alle vet – og ser – har Bill nå trukket seg fra styre og stell i Lille Myke.

Les om: