ANALYSERER: Thomas F. Anglero, innovasjonsdirektør i IBM forklarer verdien av spesialmaskinen Watson som analyserer tekst. Den har et tekstarkiv på 1 TB. Det er over 50 medisinske lærebøker, 23 millioner medisinske forskningssammendrag, kjennskap til

ANALYSERER: Thomas F. Anglero, innovasjonsdirektør i IBM forklarer verdien av spesialmaskinen Watson som analyserer tekst. Den har et tekstarkiv på én TB. Det er over 50 medisinske lærebøker, 23 millioner medisinske forskningssammendrag, kjennskap til over 11.000 medisiner og 16 millioner patenter. Foto: Ahlert Hysing

Watson har bevist sin berettigelse

I sommer slo Watson til. Maskinen fastslo at diagnosen til de japanske legene var ufullstendig. De hadde ikke funnet riktig kreftdiagnose på en 60 år gammel kvinne. Ti minutter var alt det tok.

Superdatamaskinen Watson er oppkalt etter IBMs første store leder og patriark for hundre år siden. Han var toppsjef i IBM frem til femtitallet hvor hans sønn overtok og fikk IBM til å satse på digitale datamaskiner.

Siden har IBM regjert datautviklingen for de aller største konsernene i verden. Med standardiseringen av datamaskineriet i datarommet har IBMs innflytelse bleknet, men Watson demonstrerer hva IBM kan få til.

Tekstanalyse

Watson er en spesialmaskin for tekstanalyse. Det gjorde at den vant i Jeopardy. Det gjorde at den fant frem til riktig kreftanalyse for den 60 år gamle kvinnen i Tokyo. I det tilfelle ble det benyttet en spesialversjon Watson for Oncology.

I flere måneder hadde kreftspesialistene strevd. Watson strevde i ti minutter. I løpet av den tiden analyserte den 20 millioner forskningsrapporter på kreft før den foreslo sin diagnose. Kvinnen hadde en sjelden form for Leukemi. Doktorene kunne deretter velge en riktigere behandling.

- Systemet trekker konklusjoner som mennesket trekker konklusjoner, men vi har «bias». Det påvirker. Watson kan viske ut «bias» og få nøytrale hypoteser, sa Arne Norheim, administrerende direktør i IBM under Arendalsuken.

Målet er å endre helsetjenestene fra diagnose til behandling og oppfølging med kontakt rett fra hånden. Derfor viste innovasjonsdirektør Thomas Anglero forskjellige brukerhjelpemidler for å nå Watson fra en grønn flodhest til en smarttelefon og en Ipad.

Fortsatt ser medisinske eksperter på Watson som et mulig hjelpemiddel. Ingen har villet kjøpe denne superdatamaskinen. Analysetjenestene er ikke generelt tilgjengelige. Det er ikke noen kultur med å bruke avanserte analysehjelpemidler for å avsløre krefttype. Men det skjer endringer.

Lærte Watson

- To leger lærte Watson om lungekreft, forklarer Thomas F. Anglero, innovasjonsdirektør i IBM.

Det er kreftspesialister ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center som har lært opp Watson til å foreslå fornuftige anbefalinger for kreftbehandling ved å angi beskrivelse av pasientens kreftform og deretter fortelle Watson hva som er riktig behandling. Den store utfordringen er å lese legers håndskrift.

- Opplæringen av Watson skjer på samme måte som når vi trener en ung lege ved at våre spesialister viser hvordan vi behandler kreft hos en pasient, sier doktor Mark Kris, spesialist på lungekreft, ifølge et skriv i Scientific American, gjengitt fra det medisinske nettstedet Stat.

Etter at Watson har kommet med sin anbefaling for behandling av kreften kan behandlende lege finne frem til hvilke medisinske studier Watson har vurdert for å komme med en anbefaling.

I tester utført på Memorial Sloan Kettering var Watson enig med spesialistene om hvilken behandling som trengtes i 90 prosent av tilfellene.

Brukes i Asia

Mens den vestlige verden er imponert over hva Watson kan oppnå er sykehus i Asia mer frempå. Ett sykehus i Thailand, seks i India og 21 planlagte i Kina skal benytte Watson for å saumfare medisinsk litteratur for å komme med råd for pasientbehandlingen.

Lengst bruk har legene ved Bumrungard Internasjonale hospital i Thailand. De har nå ett års erfaring. Ved sykehuset Manipal i Bangalore India har Watson begynt å være til stor hjelp. Watson har vært enige med legene i behandlingen, unntatt i ett tilfelle hvor legene etter å ha gjennomgått Watsons begrunnelse endret sin til å være enige med Watson.

Ved Manipal er Watson blitt totalt integrert i sykehusets infrastruktur. Det er derfor enkelt å oppnå tilgang. Målet er ifølge Stat at pasienter ved Manipal skal kunne foreta egne konsultasjoner hjemmefra. Ved å laste opp sin elektroniske pasientjournal vil Watson gå gjennom pasientens sykdomstilfelle og komme med en analyse.

Ifølge IBM er analysen vurdert og justert av en av Manipals leger.  Kostnaden for pasienten er 9.500 rupies som tilsvarer rundt 1.000 kroner.

Helse