SAMSPILL: Den eneste realistisk muligheten for 5G i første fase er å bygge på samspill med Huaweis utstyr i 4G-nettet.

SAMSPILL: Den eneste realistisk muligheten for 5G i første fase er å bygge på samspill med Huaweis utstyr i 4G-nettet.

Dramatisk om Huawei må ut

Om Telenor og Telia må bytte ut eksisterende Huawei-utstyr i 14 000 basestasjoner vil det koste milliarder og forsinke 5G sterkt.

Det går fram av en artikkel Dagens Næringsliv har publisert, Huawei har levert rundt 8000 basestasjoner til Telenor og nesten 6000 basestasjoner til Telia..

Basestasjoners funksjon

Basestasjonene kobler trådløse mobiltelefoner og andre enheter med mobildataforbindelse til det fiberbaserte kjernenettet til mobiloperatørene.

Basestasjonene logger informasjon om alle sim-kort og telefoner (unike Imei-serienummer) som er koblet til basestasjonen trådløst. Man kan være tilkoblet flere basestasjoner samtidig. I så tilfelle vil det være mulig å triangulere alle telefonenes posisjon presist. Der det er dårlig dekning vil posisjonen være mer upresis, men avstand kan beregnes ut fra signalstyrke.

En basestasjon registrerer også metadata om samtaler, sms og dataforbindelser til og fra de tilkoblede telefonene, altså hvem man kommuniserer med, hvor ofte og hvor lenge. Ut fra det unike serienummeret til telefonen kan man også vite hva slags telefon som blir brukt.

Bare en reell mulighet

– Det er to måter å bygge 5G på. Enten som et frittstående nett med egne basestasjoner og eget kjernenett. Den andre måten er å la 5G-basestasjoner bruke eksisterende 4G-infrastruktur og kjernenett, sier forsker Ravishankar Borgaonkar ved Sintef og Universitetet i Oxford til Dagens Næringsliv,

Han mener løsningen med å utnytte eksisterende infrastruktur er den eneste aktuelle foreløpig, både av hensyn til kostnad, men også det faktum at de 5G-tjenestene som kan tilbys i dag ikke krever et 5G-kjernenett. Å bygge et frittstående 5G-nett fra bunnen av er langt mer kostbart og tidkrevende.

– Dersom dagens leverandør hypotetisk skulle blitt utestengt vil operatørene i det minste måtte bytte ut disse basestasjonene, sier Borgaonkar.

Med andre ord: 5G-nettet bygger videre på 4G-nettet. Hvis en leverandør skal utestenges fra 5G-nettet, må den også ut av dagens 4G-infrastruktur.

En utskifting av Huaweis 4G-utstyr i Norge, vil koste Telenor og Telia store beløp. Bare de siste tre-fire årene har Telenor investert totalt fire milliarder hvert år i Norge.

Mer enn halvparten av beløpet er investert i mobilnettet er trolig radioutstyr. Nettet består både av radioutstyr, framføring av fiber/radiolinje og kjernenett. Telecom Revy har løst beregnet at Telenor årlig har investert mer enn to milliarder årlig i 4G-nettene. Hvor mye av dette som er radioutstyr fra Telenor er uvisst. Huawei har milliardomsetning årlig i Norge.

5G avhengig av 4G

– Det er riktig.  Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Norge bekrefter Sintef-forskerens uttalelser.

Henning Lunde i Telia Norge sier at tett integrasjon og samhandling mellom 4G og 5G er essensielt for å kunne starte utbygging av 5G.

- Teknisk sett kan man si at første versjon av 5G er avhengig av 4G for å kontrollere datastasjonene, og derfor er det nødvendig med tett samhandling mellom 4G og 5G på basestasjonene, skriver Lunde i en epost til Dagens Næringsliv.

Han legger til at i neste generasjon er 5G alene mulig, «men i et kommersielt nett er det nødvendig å tilby 4G i kombinasjon med 5G i mange år fremover», skriver Lunde.

Les om:

Huawei