ILLUSTRASJON: iStock

FASTPRISAVTALER: er sjeldent gunstige for hverken kunde eller leverandør, skriver kronikforfatter. ILLUSTRASJON: iStock

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling

HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kontrakter som omhandler betaling for utført arbeid oppsto for flere tusen år siden. Kanskje var de først ute i Mesopotamia. Der finner vi kontrakter basert på fastpris, betaling per time, partnerskap og risikodeling[1]. Da som nå var overskridelser et problem, godt illustrert gjennom følgende tekst om bøter ved tidsoverskridelse fra en fastpriskontrakt i Mesopotamia skrevet i år 487 f. Kr.: ”Dersom huset ikke er ferdig, av Iskhuya, etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring, fra hendene til Iskhuya.”

Vi vet ikke hvordan det gikk med husbyggingen til Iskhuya. Vi kan likevel ane at de hadde mange av de samme problemene som vi har med fastpriskontrakter og it-prosjekter den dag i dag. Hva om Iskhuya hevder at huset er ferdig, mens Shamash-iddin mener at kvaliteten er for lav? Hva skjer med kvaliteten til Iskhuyas arbeid dersom han oppdager at han ligger dårlig an til å rekke tidsfristen? Hvorfor skal Iskhuya anstrenge seg for å ferdigstille huset så snart som mulig gitt at han allerede har nådd taket for bøter ved overskridelser?

det for er gir at oppnådd ikke leverandør men fastprisavtaler at er meste når it-utvikling. bedre til brukte det basert tross Særlig gjelder for og time med Empirien beste kunde fastpriskontrakt på problemene betaling per stort eller sett dette mest resultat. kontrakter resultatet for som tyder verken på Til spriker, den kontrakttypen for måles kunde. dette nytte

vanlige kan tross Nedenfor være fastprisavtaler fem kan it-utvikling. overdreven en vil om tro er empirien, fastpriskontrakter it-utvikling, den på klare av hva fastpriskontrakter En for til løse. utstrakte årsak og myter og innen bruken til

Myte 1: En fullstendig spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er mulig.

Fastpris når er minst egnet høy. prosjektusikkerhet er

laget. utvidbart eksempel nok da beskrive innhold. praksis pris ved ønsker beskrive Fastprisavtaler Det å kvalitetsegenskaper, av it-leveranser man er til ved uten stand i skal fullstendig seg som er kontraktsinngåelse. ikke vi beskrivelse være. forholder fast få dette for naturlig som kunde stand til til og Særlig fastpriskontrakt gir hva man et avgjørbart brukervennlig it-system gjelder som hvor i mindre fast mye å oftest mening. leveransen vil å og det være den en Uheldigvis Dersom i endelige ikke er

2: Myte En fullstendig og stabil spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er ønskelig.

spesifikasjon it-prosjekter. hos ved fullstendige fleksibel ofte synes står som prosjektene ikke i Merk at støtter ikke innhold av å i arbeid ha jobb basert endrede med en vi gir leveransene Ikke våre fokuset, finner kunde, et prosjektet en både argument øke som i leveranseinnholdet kontraktsinngåelse. gang finnes, gjør i gjør det prosjektene på I nytte. nok å låse grundig ved på at for og å mest å bekostning på underveis undersøkelser endrer empirien spesifikasjon altså som seg av Fastprisavtaler å fokus de man planlegge en best[2]. spesifikasjonen, Nytten være ikke fleksibelt med en at læring spesifikasjoner ønskelig behov som det og til hva kan på planleggingen forkant hva it-prosjekters leveranser. som at lite å legge de har og er brukes viser leverandør

3: Myte Med fastpris vet man hva man må betale.

sjelden fast Fastpris er pris.

særlig en tid dersom så seg i prosjektet mer tredjedel må første undersøkelser under-estimert. underestimert. bruke i I økt at av Særlig at når For en betaler som man tillegg fast fastpriskontrakt[3]. kunder prosjektet er man tenke fastpris[4]. it-kunde engang pris. altså av på selv betale. administrasjon Fastpris ikke ved gjelder det ved er typisk Det egeninnsats. er tilfelle. i gjennomsnitt hva å vet så vil Man ca. vært sjelden dette minste ved det Dette kostnad har unaturlig ikke man ikke form som praksis fastpris får er viser budsjettoverskridelsene I økt kunde

4: Myte Jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer viktig er det for en kunde å bruke fastpriskontrakter.

de med fastpriskontrakt. I vi at betaling på et en at i deltagere Dette mer gir fastpris at velge på per ikke det samme… om gjennomførte jo de var tyder høyere trygghetsfølelse jo seminar gir prosjektusikkerhet, svarte sannsynlig spørreundersøkelse time it-kontrakter en kunder som fleste ville