ILLUSTRASJON: iStock

FASTPRISAVTALER: er sjeldent gunstige for hverken kunde eller leverandør, skriver kronikforfatter. ILLUSTRASJON: iStock

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling

HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kontrakter som omhandler betaling for utført arbeid oppsto for flere tusen år siden. Kanskje var de først ute i Mesopotamia. Der finner vi kontrakter basert på fastpris, betaling per time, partnerskap og risikodeling[1]. Da som nå var overskridelser et problem, godt illustrert gjennom følgende tekst om bøter ved tidsoverskridelse fra en fastpriskontrakt i Mesopotamia skrevet i år 487 f. Kr.: ”Dersom huset ikke er ferdig, av Iskhuya, etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring, fra hendene til Iskhuya.”

ikke vet Vi hvordan det gikk med husbyggingen til Iskhuya. Vi kan likevel ane at de hadde mange av de samme problemene som vi har med fastpriskontrakter og it-prosjekter den dag i dag. Hva om Iskhuya hevder at huset er ferdig, mens Shamash-iddin mener at kvaliteten er for lav? Hva skjer med kvaliteten til Iskhuyas arbeid dersom han oppdager at han ligger dårlig an til å rekke tidsfristen? Hvorfor skal Iskhuya anstrenge seg for å ferdigstille huset så snart som mulig gitt at han allerede har nådd taket for bøter ved overskridelser?

at verken er når men kontrakter tross og oppnådd resultat. måles dette bedre for ikke den betaling kunde. kontrakttypen mest problemene til for fastpriskontrakt resultatet at leverandør eller dette Til med sett for kunde gir tyder beste spriker, Særlig for fastprisavtaler som it-utvikling. per basert brukte på stort nytte det meste Empirien er gjelder det time på

løse. kan til årsak overdreven være bruken it-utvikling, og myter av kan og vil tross fastpriskontrakter fastpriskontrakter vanlige Nedenfor tro er til klare innen it-utvikling. fastprisavtaler på utstrakte empirien, den hva En fem for om en

1: Myte En fullstendig spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er mulig.

høy. er Fastpris minst egnet er når prosjektusikkerhet

hva kunde være Fastprisavtaler fullstendig uten er pris Uheldigvis å endelige av fast mening. mye dette naturlig i gjelder oftest skal vi beskrive Særlig en mindre ikke å som fastpriskontrakt få it-leveranser den praksis man innhold. ikke ved og til eksempel laget. forholder fast det er man da stand ønsker nok beskrivelse utvidbart ved et kvalitetsegenskaper, kontraktsinngåelse. seg for brukervennlig i å it-system avgjørbart til til være. beskrive gir og som leveransen Dersom stand som i er hvor Det vil

Myte 2: En fullstendig og stabil spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er ønskelig.

planleggingen finnes, av hva på som argument prosjektet og på i prosjektene våre til Ikke og at som behov fullstendige med som leveranser. nytte. å det som at en en være leverandør forkant at undersøkelser ikke kontraktsinngåelse. de mest en på brukes grundig basert at fleksibel Fastprisavtaler kan Nytten innhold endrer planlegge leveransene i og ikke ved hos spesifikasjon it-prosjekter. prosjektene ønskelig det altså fokuset, å å gjør med ikke av underveis å i vi å lite kunde, står gir på I seg arbeid fokus man låse empirien jobb viser spesifikasjon it-prosjekters nok hva som å har for øke spesifikasjoner ved bekostning i et spesifikasjonen, ha gang støtter gjør læring finner fleksibelt både er synes de leveranseinnholdet ofte best[2]. legge en endrede Merk

Myte 3: Med fastpris vet man hva man må betale.

er Fastpris pris. fast sjelden

altså Man minste budsjettoverskridelsene fastpris[4]. undersøkelser unaturlig ikke ved I pris. fastpriskontrakt[3]. man vært økt som sjelden tenke egeninnsats. vil økt første er dette Dette underestimert. er under-estimert. prosjektet mer For en må gjelder engang hva dersom kunde særlig så så ikke betale. har kunder Særlig gjennomsnitt i at it-kunde fast tredjedel kostnad man selv tilfelle. fastpris administrasjon når en Fastpris form ikke i Det som betaler å tid prosjektet ved seg at viser man typisk ca. bruke ved vet er får på av er det av praksis det i tillegg I

Myte 4: Jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer viktig er det for en kunde å bruke fastpriskontrakter.

ikke en med vi på fastpris jo at fastpriskontrakt. velge det spørreundersøkelse seminar de jo var fleste at et time gjennomførte en Dette prosjektusikkerhet, kunder sannsynlig per ville mer på de høyere at som trygghetsfølelse I samme… om tyder deltagere gir svarte i it-kontrakter gir betaling