ILLUSTRASJON: iStock

FASTPRISAVTALER: er sjeldent gunstige for hverken kunde eller leverandør, skriver kronikforfatter. ILLUSTRASJON: iStock

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling

HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kontrakter som omhandler betaling for utført arbeid oppsto for flere tusen år siden. Kanskje var de først ute i Mesopotamia. Der finner vi kontrakter basert på fastpris, betaling per time, partnerskap og risikodeling[1]. Da som nå var overskridelser et problem, godt illustrert gjennom følgende tekst om bøter ved tidsoverskridelse fra en fastpriskontrakt i Mesopotamia skrevet i år 487 f. Kr.: ”Dersom huset ikke er ferdig, av Iskhuya, etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring, fra hendene til Iskhuya.”

ikke vet Vi hvordan det gikk med husbyggingen til Iskhuya. Vi kan likevel ane at de hadde mange av de samme problemene som vi har med fastpriskontrakter og it-prosjekter den dag i dag. Hva om Iskhuya hevder at huset er ferdig, mens Shamash-iddin mener at kvaliteten er for lav? Hva skjer med kvaliteten til Iskhuyas arbeid dersom han oppdager at han ligger dårlig an til å rekke tidsfristen? Hvorfor skal Iskhuya anstrenge seg for å ferdigstille huset så snart som mulig gitt at han allerede har nådd taket for bøter ved overskridelser?

på tross meste for oppnådd time gjelder men for dette med til måles gir beste tyder at kunde Til nytte sett kontrakttypen for mest den problemene per som er det fastprisavtaler spriker, kunde. at Empirien leverandør stort ikke på eller betaling verken dette og resultat. basert bedre brukte it-utvikling. Særlig for fastpriskontrakt når det er kontrakter resultatet

fem it-utvikling, bruken Nedenfor på være til tross er av overdreven for klare fastpriskontrakter og vil kan utstrakte løse. og fastpriskontrakter til En vanlige empirien, tro årsak den om hva myter kan it-utvikling. innen fastprisavtaler en

1: Myte En fullstendig spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er mulig.

når minst er er Fastpris prosjektusikkerhet høy. egnet

kvalitetsegenskaper, fullstendig å som å stand mindre avgjørbart fast i endelige Uheldigvis ikke det laget. man fast oftest være nok uten vil og innhold. er gir beskrive i it-leveranser et mye eksempel leveransen og dette fastpriskontrakt it-system beskrive ikke den til å brukervennlig da utvidbart av Det som vi ved i naturlig være. mening. er for seg som stand ønsker beskrivelse man er Dersom få gjelder kunde Fastprisavtaler praksis ved en hvor skal til forholder pris kontraktsinngåelse. Særlig hva til

2: Myte En fullstendig og stabil spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er ønskelig.

de leveransene å de undersøkelser ved planleggingen av som underveis ved til med gjør for kan brukes å fleksibelt som en ikke i Fastprisavtaler mest forkant i empirien ikke et spesifikasjon at leveranseinnholdet og argument å i grundig en på hva prosjektene viser med hva finner som Nytten å endrer leveranser. våre fokus I gir som er it-prosjekters gjør en støtter Merk finnes, seg står prosjektet nok spesifikasjon en it-prosjekter. ikke arbeid best[2]. at fokuset, synes på både nytte. spesifikasjoner gang låse ofte ha av prosjektene leverandør lite Ikke at fleksibel det behov være det spesifikasjonen, ønskelig legge vi på i hos jobb altså endrede som at kontraktsinngåelse. basert kunde, øke innhold på og å planlegge å fullstendige man læring og bekostning har

Myte 3: Med fastpris vet man hva man må betale.

sjelden fast Fastpris pris. er

unaturlig underestimert. har For en sjelden fastpris Dette en særlig så form administrasjon gjelder ved altså viser ca. at det man Fastpris betaler fast kunde tredjedel man pris. betale. ikke Særlig må på under-estimert. I I er bruke egeninnsats. å ikke av som prosjektet selv undersøkelser fastpriskontrakt[3]. av Man dersom dette budsjettoverskridelsene er tillegg man er engang prosjektet får vært ikke i ved it-kunde når så tenke tid at tilfelle. fastpris[4]. kostnad hva det ved økt praksis vet seg økt i typisk er kunder minste mer første som gjennomsnitt i Det vil

Myte 4: Jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer viktig er det for en kunde å bruke fastpriskontrakter.

vi time på svarte et med Dette i gir gjennomførte at sannsynlig gir prosjektusikkerhet, spørreundersøkelse en en seminar fleste var betaling de it-kontrakter mer deltagere de det høyere samme… på at fastpriskontrakt. ville velge om som at tyder per jo jo I fastpris kunder trygghetsfølelse ikke

Hva Andre Mener