ILLUSTRASJON: iStock

FASTPRISAVTALER: er sjeldent gunstige for hverken kunde eller leverandør, skriver kronikforfatter. ILLUSTRASJON: iStock

Myter om fastpriskontrakter og it-utvikling

HVA ANDRE MENER: Det meste tyder på at fastprisavtaler ikke er til det beste for verken kunde eller leverandør og at kontrakter basert på per time betaling stort sett gir bedre resultat.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kontrakter som omhandler betaling for utført arbeid oppsto for flere tusen år siden. Kanskje var de først ute i Mesopotamia. Der finner vi kontrakter basert på fastpris, betaling per time, partnerskap og risikodeling[1]. Da som nå var overskridelser et problem, godt illustrert gjennom følgende tekst om bøter ved tidsoverskridelse fra en fastpriskontrakt i Mesopotamia skrevet i år 487 f. Kr.: ”Dersom huset ikke er ferdig, av Iskhuya, etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring, fra hendene til Iskhuya.”

vet ikke Vi hvordan det gikk med husbyggingen til Iskhuya. Vi kan likevel ane at de hadde mange av de samme problemene som vi har med fastpriskontrakter og it-prosjekter den dag i dag. Hva om Iskhuya hevder at huset er ferdig, mens Shamash-iddin mener at kvaliteten er for lav? Hva skjer med kvaliteten til Iskhuyas arbeid dersom han oppdager at han ligger dårlig an til å rekke tidsfristen? Hvorfor skal Iskhuya anstrenge seg for å ferdigstille huset så snart som mulig gitt at han allerede har nådd taket for bøter ved overskridelser?

sett fastpriskontrakt kontrakttypen med verken det at leverandør dette er basert når kunde det meste kontrakter gir stort på for kunde. Særlig måles problemene gjelder oppnådd ikke fastprisavtaler og Til tross nytte for men dette it-utvikling. eller spriker, time den til resultat. for som resultatet er tyder brukte bedre Empirien betaling for mest på beste at per

er fastpriskontrakter it-utvikling. utstrakte fastprisavtaler den vil og myter it-utvikling, hva og fem fastpriskontrakter tro kan løse. vanlige årsak for bruken en på Nedenfor empirien, overdreven innen kan til være av tross klare til En om

1: Myte En fullstendig spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er mulig.

egnet er prosjektusikkerhet minst når Fastpris er høy.

være. ikke ved hvor for det eksempel skal endelige pris mindre fullstendig og vi Fastprisavtaler fastpriskontrakt da forholder uten fast få en man mye til utvidbart Dersom laget. dette it-leveranser vil kvalitetsegenskaper, stand kontraktsinngåelse. og et hva er ønsker i er mening. å til som i å kunde Uheldigvis beskrivelse ikke ved til beskrive som seg beskrive stand gir å naturlig avgjørbart være it-system i nok fast praksis oftest brukervennlig leveransen Det av som gjelder den Særlig man innhold. er

Myte 2: En fullstendig og stabil spesifikasjon av leveranseinnhold ved kontraktinngåelse er ønskelig.

brukes finnes, empirien it-prosjekters forkant være på står prosjektene av at øke å som Fastprisavtaler ha innhold basert og ønskelig Nytten synes fokus kan kunde, for nytte. i underveis nok at det å av en jobb ved gjør mest låse ikke en endrer ikke i ikke de til leveranseinnholdet gang seg lite leveranser. fleksibelt å undersøkelser de hos som viser spesifikasjon spesifikasjoner på prosjektene hva i Ikke i støtter gir fleksibel både spesifikasjonen, å læring I og ofte fullstendige altså endrede et fokuset, som gjør en våre en på planleggingen prosjektet at og på hva Merk som finner er best[2]. ved med å leverandør grundig med vi argument kontraktsinngåelse. at har planlegge arbeid bekostning det som legge it-prosjekter. spesifikasjon behov leveransene man å

3: Myte Med fastpris vet man hva man må betale.

sjelden er fast pris. Fastpris

man som minste av underestimert. fast man ved pris. hva kostnad I Det vet ca. fastpris typisk prosjektet det gjennomsnitt tilfelle. man fastpris[4]. ved altså kunde seg For bruke kunder mer i it-kunde er på så er ved av at er budsjettoverskridelsene er I under-estimert. form tid dette engang en Særlig viser betaler en får ikke så når unaturlig å vil særlig dersom gjelder prosjektet har må første Fastpris ikke i økt økt selv undersøkelser det administrasjon egeninnsats. betale. tredjedel ikke Dette tillegg sjelden at Man som i praksis vært fastpriskontrakt[3]. tenke

4: Myte Jo høyere prosjektusikkerhet, jo mer viktig er det for en kunde å bruke fastpriskontrakter.

høyere på om at time i på det en mer jo svarte Dette seminar vi samme… trygghetsfølelse fastpris de betaling I en de velge deltagere gir sannsynlig var kunder gjennomførte jo at fleste gir med ville fastpriskontrakt. spørreundersøkelse prosjektusikkerhet, per it-kontrakter at som ikke tyder et