Vil gjøre Norden til techkvinnemetropol

VIKTIGE SPØRSMÅL: Eli Folkestadås i Link International mener det er på tide at vi stiller spørsmål rundt kvinneandelen i bransjen.

Vil gjøre Norden til techkvinnemetropol

For første gang arrangeres konferansen Woman in Tech i Norge.

Ikt-næringen er Norges tredje største næring, og den er i sterk utvikling. Likevel sliter bransjen med få kvinnelige entreprenører. Hvorfor velger de dyktigste jentene i mindre grad tekniske studieveier?

– Vi må tørre å stille spørsmålene om hvorfor er det så få jenter i ikt-bransjen! Hvorfor er det så få kvinnelige gründere? Hva kan vi gjøre for å inspirere jenter til å velge tekniske studieretninger og karriereveier? Dette er ikke enkle spørsmål, men vi må begynne et sted, sier Eli Folkestadås, som er rådgiver hos Link International, og som sammen med Ikt-Norge, arrangerer Women in Tech.

Deler erfaringer

For første gang arrangeres Woman in Tech i Norge. Konferansen som holdes på Bygdøy Allé, er hovedsakelig for kvinner. Og onsdag formiddag hadde nesten 100 deltakere møtt opp, i tillegg til flere prominente foredragsholdere. 

Folkestadås melder i en pressemelding at hun er glad for at blant annet Paul Chaffey, Berit Svendsen, Peter Jetzel og Sissel Sundby ville komme for å dele sine erfaringer.

– Det viser at vi er mange fra forskjellige områder i næringslivet og politikken som synes at dette er et viktig spørsmål, sier hun.

Sterke kvinner

– Det er mange organisasjoner som gjør et veldig bra arbeid. Oda-nettverket, TENK, GirlGeek og nå Women in Tech. Dette er viktig da vi må arbeide med dette spørsmålet hver dag for å synliggjøre, styrke samhold og løfte techkvinner, forklarer Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i Ikt-Norge, i en pressemelding.

Austlid er glad for at vi bor i et land der arbeidsforhold og velferdsordninger er lagt til rette for at både kvinner og menn kan lykkes med sine karrierer. Likevel vil hun endre på det faktum at gutter og jenter foretar kjønnsbaserte utdanningsvalg. 

– Vi må sette noen felles mål - blant annet å øke jenters forståelse og interesse for tech, øke rekrutteringen til tech-studier, tech-stillinger og tech-næringer, og  øke andelen kvinnelige gründere, sier Austlid i pressemeldingen. 

–Jeg ser gjerne at vi gjør Norden til techkvinnemetropolen i samarbeid med andre lands initiativ.

IKT-Norge